Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Sedm paprsků lásky

SEDM PAPRSKŮ LÁSKY je zasvěcovací obřad do energie archandělů. Jak už sám název napovídá, jedná se o 7 zasvěcení do energií archanděla Michaela, Rafaela, Uriela, Gabriela, Chamuela, Jofiela a Zadkiela.

Každé z těchto zasvěcení můžete absolvovat i jednotlivě. Ale udělat si celou linii naráz je cenově výhodnější a navíc k té celé linii ještě obdržíte i "symbol anděla ochrany", který Vám bude užitečný pro praktický život.

Tato zasvěcení slouží k tomu, abyste se snadněji a lépe mohli spojit s archandělskými energiemi a využít jejich energii k léčení, k čištění čaker a hlavně k čištění své karmy.

 

Paprsek soucitu archanděla Uriela

Rubínový paprsek soucitu archanděla Uriela vnáší božské vibrace do hmoty a omlazuje především čakru solar-plexu. Tato energie pomáhá lidem opět splynout s Božím řádem a žít v souladu s ním. Podporuje duchovní život každé bytosti, lásku duchovních léčitelů, učitelů a hledačů pravdy nebo těch lidí, kteří se zavázali k duchovní cestě a ke službě lidstvu. V praktickém životě se tato energie používá:

 • když se cítíte slabí a bez energie, nebo při ztuhlosti těla
 • když Vám chybí odvaha k uskutečnění vlastních vizí
 • když potřebujete posílit důvěru, radost ze života a radostnou náladu (tedy ve stresových situacích)
 • k dosažení úspěchu v práci a v obchodních záležitostech
 • chcete-li se projevit, tvořit a materializovat
 • chcete-li pozvednout spirituální vědomí a posílit léčitelské schopnosti
 

Paprsek vzývání archanděla Chamuela

Nádherný růžový paprsek archanděla Chamuela vám přináší uklidňující energii, která pronikne do každé buňky Vaší bytosti, pročistí Vám čakry, pomůže Vám navázat nová přátelství a vztahy, zlepšit napjaté vztahy všeobecně smířením s těmi druhými, chránit stávající přátelství a rozšířit vzájemné denní kontakty s těmi, se kterými se setkáváte. Chamuel pročišťuje a harmonizuje vztahy všeho druhu. Hlavním smyslem paprsku je láska, soucit, vděčnost a ctnost. Chamuelovu energii budete vnímat jako srdečné objetí. Jeho energii můžete využít v těchto situacích:

 • když se utápíte v problémech, emocích, depresích a nemáte z ničeho radost
 • když se cítíte nemilováni, osamělí a vypuzení
 • když potřebujete vyře?it problémy a napětí ve vztahu, v rodině, v partnerství
 • k vyřešení napětí s kolegy v zaměstnání
 • pro kreativitu a inspiraci

 

Paprsek očisty archanděla Zadkiela

Majestátní fialový paprsek čistí především 7. čakru - čakru "sídla duše". Je to uklidňující, očistná energie, kombinovaná s láskou staletí, která vstupuje do srdce a do duše - a hraje důležitou roli při transformaci z nižší na vyšší úroveň vědomí. Fialový paprsek archanděla Zadkiela nás očišťuje od karmy a karmických dluhů, abychom se mohli osvobodit a uvolnit od pozemských problémů a starostí - a pokročit do další roviny, do další dimenze. Zadkiel je "strážcem kosmických zákonů". Jeho energii můžeme využít:

 • pro potřeby duchovního růstu a transformace, pro očištění své karmy
 • k opětovnému uvedení svého života do souladu s životním plánem
 • když se nedovedete oprostit od minulosti a lpíte na svých hněvech a omezeních
 • když máte pocity méněcennosti
 • když nechcete vidět blokující zkušenosti, když máte zatemněný pohled

 

Smaragdový paprsek léčení archanděla Rafaela

Smaragdový paprsek léčení je velmi silná energie, která aktivuje zvláště "třetí oko" (6. čakru). Hlavní náplní tohoto paprsku je léčení, uzdravení, láska, pokora, nevázanost a čistota srdce. Energie smaragdového paprsku pracují na tom, aby nás očistily, projasnily, vyléčily a naplnily na?i bytost absolutní láskou. Uzdravením je v tomto případě my?leno pochopení souvislostí mezi nemocí, vědomím a duší, poznání vlastních potřeb pro dosažení uzdravení. Rafaelovu energii tedy používáme:

 • k duchovnímu uzdravení, k opětovnému splynutí s jednotou
 • k vyléčení veškerých fyzických nemocí (k jakékoliv pomoci při léčení)
 • k odstranění omezujících názorů a myšlenkových vzorů
 • k regeneraci a omlazení

 

Paprsek harmonie archanděla Gabriela

Zářivý paprsek harmonie archanděla Gabriela se mísí všechny barvy duhy a vytvářejí barvu zářivě bílou, která neuvěřitelným způsobem pozvedává božství ve všech bytostech. Paprsek proniká všemi čakrami se zvláštním důrazem na čakru základní neboli čakru kreativity. Jde o zářivě bílou energii, do které se mísí zlaté paprsky energie. Rozpoužtí také blokády a bolesti srdeční čakry - a vypouští je vzhůru. Tuto energii používáme:

 • v rozhodujících situacích a při pocitu nenaplnění
 • při beznaději, depresi, žalu a negativních myšlenkách
 • když někdo lpí na destruktivních energiích, a to i vůči sobě samému
 • v situacích, v nichž jsme nepružní a ztuhlí, při stagnacích
 • k uzdravení vnitřního dítěte
 • k pochopení vnitřních obrazů, snů a vizí

 

Paprsek osvícení archanděla Jofiela

Zlatožlutý paprsek archanděla Jofiela je paprskem "osvícení". Přináší nám Boží světlo, usnadňuje přístup k jiným rovinám vědomí, čistí a posiluje všechny naše čakry - a je zaměřen zejména na očistu korunní čakry, která každému člověku dovoluje dojít hluboko do vědomí Já v samém středu vesmíru. Umožňuje vedení po naší vysněné duchovní cestě a realizování hodnot věku Vodnáře. Energii tohoto paprsku můžeme využít:

 • pro vize a vnuknutí, abychom navázali kontakt s vnitřní moudrostí
 • k posílení kontaktu s intuicí, s vnitřním hlasem a Vyšším Já
 • pro vědu, poznání a pochopení
 • když se chceme učit nebo máme s učením potíže
 • když nedokážeme rozlišit vědění a moudrost od nepravdy
 • když nemáme jasno, když jsme zmateni

 

Paprsek ochrany archanděla Michaela

Safírově modrý paprsek archanděla Michaela čistí a léčí naše čakry, ale především srdeční čakru. Ztělesňuje lásku, pravdu, pokoru, trpělivost a dokonalost bytí ve všech denních aktivitách. Hlavní význam tohoto paprsku však spočívá v ochraně prostřednictvím Vyššího Světla. Povede nás na cestě mírnosti a trpělivosti. Energii tohoto paprsku můžeme využít:

 • ke stabilizaci aury
 • ve všech situacích, kdy potřebujeme ochranu
 • když se cítíme nebo jsme ohroženi
 • při vyčerpanosti a při nočních můrách
 • abychom se osvobodili od cizích energií
 • k očištění, vyčištění místností a k jejich udržení v čistotě od zatěžující energie
 • při jakékoliv terapeutické práci
 • abychom se osvobodili od karmických pout a omezení

 

Předpoklad:

Zájemce o Mistra/učitele musí být Mistrem/učitelem v kterémkoliv jiném systému reiki.

Zasvěcení do paprsků lze absolvovat i jednotlivě, každý jednotlivý paprsek samostatně stojí 500,- Kč.

Zasvěcuje se do každého paprsku zvlášť. Pokud však budete absolvovat celou linii Sedmi paprsků, obdržíte navíc ještě i symbol anděla ochrany. Zasvěcení se provádí jak osobně, tak i na dálku. Odstup mezi jednotlivými zasvěceními je 1 - 2 dny.

Jedná se celkem o 7 zasvěcení.

Cena:
Celá linie naráz (bez certifikátu Mistra/učitele) .............. 2.800,-- Kč    (114 EUR)
Celá linie i s certifikátem Mistra/učitele .......................... 3.500,-- Kč    (142 EUR)
Zasvěcení do jednotlivého paprsku (dle výběru) .............    500,-- Kč    (22 EUR)
 

Certifikát o zasvěcení získá pouze Mistr/Učitel - nebo ti, kteří budou absolvovat celou linii naráz.

Symbol anděla ochrany

Ti z vás, kteří si budete absolvovat zasvěcení do všech sedmi paprsků současně, obdržíte k tomu i symbol anděla ochrany, který budete mít kdykoliv k dispozici ke své ochraně i pro svou práci.

  

© 2002 - 2024 Eva Fialová