Duchovní stránky
Evy Fialové

Spirituální léčení

Spirituální léčení - to je metoda, při které nejdříve vytestuji Vaše nemoci, blokády a duševní programy. Je to tedy v prvé řadě práce s kyvadlem a tabulkami (LSVJ/SRT), při které jsem v přímém kontaktu s "Vyšším Já" (nebo s ještě vyššími silami) - a odtud získávám po- třebné informace pro léčení klienta a jeho problémů.

Já osobně toto léčení kombinuji i s dalšími léčebnými metodami (např. léčení různými druhy léčivých energií).

Ke zjišťování příčin nemocí či blokád využívám také astrologii a karmické kódy (za účelem zjištění rodových dispozic a náchylností k ne- mocem) a někdy mi k určení diagnostiky také velmi pomohou karty, tarot, automatická kresba, channeling apod. Terapii někdy doplňuji i léčebnou meditací s klientem (např. meditace na odpuštění nebo na karmické čištění čaker apod).

Terapii můžete absolvovat jak osobně, tak i na dálku.

x

Co všechno můžeme čistit a léčit:

 • různé nemoci a zdravotní potíže

 • partnerské a mezilidské vztahy (tj. vyčistit komunikaci mezi partnery, řešit nedorozumění, agresivitu a hádky mezi nimi, odstranit závislost na partnerovi, řešit problémy s dětmi nebo s ostatními členy rodiny atd).

 • čistit a harmonizovat čakry, srovnávat energetická těla, harmonizovat celý energetický systém

 • čistit auru od černé magie, odvádět z aury všechny přivtělené duše, diskarnáty, separáty, larvy, elementály a neorganické bytosti vzniklé z uřknutí, vzteku, nenávisti a negativních postojů

 • zvednout imunitu, životní energii a vitalitu, navýšit hladinu osobních vibrací, upravit metabolismus i množství volných radikálů v těle atd.

 • čistit hloubkové příčiny problémů, různé psychické blokády,

 • smazat negativní duševní programy v podvědomí (spojené s minulými životy)

 • čistit karmu, rodovou karmu, odstraňovat přísahy a sliby z minulých životů;

 • zlepšit finanční situaci, zpřístupnit paprsek hojnosti do Vašeho života, podnikatelům zlepšit příliv klientů. Zde zjišťuji blokující programy a energie - a pak čistím a provádím nápravu. (Toto čištění se však projeví nejdříve za 2 měsíce, protože vesmír nejprve musí vytvořit podmínky pro to, jak finance získáte).

A samozřejmě, že se touto metodou dají řešit ještě i mnohé další věci.

Jde o naprosto bezpečnou metodu. Klient je v průběhu terapie při plném vědomí. (Terapie se dá provádět i na dálku).

 

Jak terapie probíhá?

Tuto terapii je možno dělat jak formou osobního jednání, tak i na dálku.

Nejdříve provedu základní diagnostiku a léčbu, při které zjišťuji:

 • stav životní energie (a nakolik je tato životí energie využívána),
 • aktuální stav čaker a jejich průchodnost,
 • aktuální stav imunitního systému a volných radikálů v těle
 • počet přivtělených duší a entit v auře klienta
 • karmickou zátěž klienta a jeho duchovní ochranu
 • hlavní příčinu nemoci nebo problému
 • funkčnost jednotlivých orgánů a oběhových systémů
 • aktuální stav základních i nebezpečných prvků v těle (a jejich přebytek či nedostatek)
 • a další potřebné věci, týkající se toho konkrétního problému, který řešíme

 

Samozřejmě, že u všech zjištěných věcí už rovnou provádím nápravu. Co je potřeba odstranit, to odstraním. A čeho je málo (nebo co funguje málo), tam provádím navýšení na zdravé maximum. 

Pak už pokračuji formou INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE dle potřeb klienta.

Zde se již konkrétně zaměřuji na daný problém, hledám jeho hlavní příčinu (negativní programy, blokace, souvislost s minulými životy) - jak to souvisí s přítomnými osobami ve Vašem současném životě atd.

Zjištěné údaje čistím, odstraňuji, harmonizuji.
Ale vše bude vyčištěno jen do té míry, do jaké to "dovolí" vaše VJ (Vyšší Já). 

Pokud se rozhodnete pro tuto službu, tak počítejte s tím, že k vyléčení nestačí jen jedna jediná terapie. Bude nutno provést několik terapií (podle potřeby a podle závažnosti nemoci nebo problému, který léčíme).

K terapii potřebuji (tyto informace mi napište do mailu):

 • Vaše celé jméno, včetně titulu
 • Vaše datum narození - (pokud znáte i místo a čas narození, tak ho uveďte)
 • adresu Vašeho bydliště - (uveďte takovou adresu, kde skutečně bydlíte, abych se na Vás mohla mentálně napojit)
 • uveďte nemoc nebo problém, který potřebujete léčit
 
Cena za terapii - (1 hodina):   600,-- Kč  / 23 Euro
 
číslo účtu pro platbu:  116195786 / 2010   (Fio Banka)
(Platby v rámci ČR a SR jsou u Fio Banky bez zahraničních poplatků).
 

Mnoho klientů však žije v představě, že terapeut s pomocí spirituálního léčení vyčistí a odstraní jejich problémy - a tím je věc vyřešena! Pak čekají na "zázrak" - bez jakékoliv snahy z vlastní strany. Žijí tedy v domnění, že léčitel je vyléčí a oni u toho nebudou muset ani "hnout prstem". Ale takhle to nefunguje.

Pokud klient nezmění svůj způsob života a neodstraní svoje negativní myšlení a jednání - potom znovu vytvoří prostor pro opětovný vznik či návrat těch energií, které již jednou byly vyčištěny - a nemoc (nebo problém) se vrátí!

Toto je důvod, proč s pomocí spirituální terapie nelze léčit každého člověka, ale jen takového klienta, který je na to připraven a který je ochoten změnit své návyky a celkově se od základu změnit! Předpokladem vyléčení je, že klient se bude na svém vyléčení aktivně podílet (ze 70 %) - a těch zbývajících 30 % již tvoří pomoc léčitelů a ostatních lidí.

 

© 2002 - 2019 Eva Fialová