Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Andělské léčení/Andělské reiki

x

Vesmírná moci i sílo Země,
anděla strážného přiveďte ke mně!
Nechť křídla stříbrná nade mnou zvedá
a zlobě nepřátel proniknout nedá.
V lásce a v míru, bez těžkých pout
chci tančit vesmírem, vedle něj plout,
v duchovní práci chci síly s ním spojit,
úlevu přinášet a rány hojit.

x

Od narození až k hodině smrti je náš život neustále obklopen přítomností andělů. Každý člověk má u sebe anděla jako ochránce, aby ho chránil a také aby ho vedl k naplněnému životu. Andělé - to jsou energetické bytosti světla a lásky, které jsou připraveny nám na po?ádání velmi účinně pomáhat.

Jsou to vyšší duchovní bytosti. Mají mnohem lehčí a rychlejší vibrace (vibrují na jemnější a vyšší frekvenci), a proto nejsou pro lidské oko viditelní. Jejich možnosti jsou však velmi rozsáhlé, zvlášť pokud pomáhají člověku, který s nimi má vytvořeno energetické spojení. Toto spojení je možno vytvořit formou zasvěcení, podobně jako je tomu u zpřístupnění energie reiki. Andělská energie je uzdravující, hojivá, léčivá. Působí na všechno, co je v nás i v našich životech "nemocné" - tedy nejenom na naše těla a duše, ale také na naše vztahy, finance, práci apod. Také umělci jsou běžně inspirováni anděly. Bez jejich pomoci by nevzniklo žádné umělecké dílo.

Pokud nám však mají andělé pomáhat a léčit nás, potom k tomu potřebují naši spolupráci a vědomé propojení jejich energií s čakrami našeho těla. Jako příprava pro přijetí andělské energie se v plné výši osvědčila aktivní práce s energií reiki. Symboly reiki jsou grafické znaky, které působí jako komunikační dorozumívací prostředek s anděly lásky. Mají podobnou funkci jako písmena. Každý symbol něco znamená - a s použitím konkrétního symbolu pak oslovujeme anděly lásky i konkrétní prosbou.

Andělské zasvěcení je zasvěcení do energie andělů. Do andělských energií budete zasvěceni prostřednictvím duhového mostu, který Vás propojí se světem andělů. Vzhledem k tomu, že duha obsahuje celé spektrum barev, znamená to, že budete zasvěceni do celého "spektra" andělů ze všech andělských hierarchií. Tímto zasvěcením se zpravidla zlepší možnosti komunikace - a tím i spolupráce mezi zasvěcovaným a světelnými bytostmi. Zlepší se nejen komunikace, ale i tzv. "spojovací kanál".

Energie Andělského reiki je trochu jiná, než klasické formy práce s energií, na kterou jsme zvyklí (např. Usuiho reiki). Ale je mnohem více účinná. Naučíte-li se s andělskou energií pracovat, zjistíte, že máte k dispozici ty nejlepší pomocníky, kteří vás nikdy nezklamou, za každé situace vás milují a pomohou vám vždy, kdykoliv požádáte.

x

I. stupeň - Andělské léčení 

Na tomto kurzu se dovíte vše o andělech a světelných bytostech:

 • jak vypadají a jaké mají poslání, jak je můžete cítit na svém těle
 • jak se s nimi můžete spojit, jak s nimi komunikovat, jak používat jejich energii k léčení
 • naučíte se, jak rozpoznávat andělská znamení
 • seznámíte se s andělskými hierarchiemi, s andělskými řády a co je to tzv. "sedm nebes"
 • naučíte se Andělské písmo, Andělskou abecedu a jak vyrábě archandělské pečeti
 • jak odhalit jméno Vašeho anděla strážného a podle Andělského znakového kola si k němu vytvoříte i symbol (pečeť)
 • jak se prostřednictvím obrazů (nebo Andělských karet či Tarotu) spojit s andělskými energiemi
 • budete se učit andělské léčení a čištění
 • uvolňování karmy a řešení problémů z minulých životů
 • naučíte se vytvářet ochranný energetický štít, používat barevnou andělskou ochranu a kombinovat andělské energie s reiki
 • dále se budete učit provádět invokační a evokační rituály, rituál pentagramu a používat kabalistický světelný kříž
 • provedeme si i meditaci k navázání kontaktu s jedním z archandělů
 • naučíte se vyrábět svěcenou vodu, čistit, posvěcovat a nabíjet
 • seznámíte se také s různými skupinami pozemských andělů
 • hlavní archandělé a jejich úloha
 • spojení s andělem Světla
 • čištění s Archandělem Michaelem

 

Cena za I. stupeň (Andělské léčení):

Kurz na dálku (přes e-mail) ..........  900,-- Kč      (38 EUR)
Je možno využít sloučení 1. a 2. stupně - za zvýhodněnou cenu 1.500,-- Kč  (64 EUR). 
 
Pro napojení a komunikaci s andělskými bytostmi Vám bude předáno i Věčné andělské světlo.
Ke kurzu obdržíte obsažný manuál na e-mail), zasvěcení a certifikát.
 
 

II. stupeň - Andělské reiki

Ve druhé části kurzu se seznámíte s několika symboly a naučíte se léčit na vyšší úrovni. Naučíte se propojovat andělskou a archandělskou energii s našimi čakrami, pracovat s tzv. světelnými dráhami a vyrábět archandělské esence. Dále se naučíte rozeznávat typy přivtělených duší a odpoutávat tyto přivtělené duše, čistit vzduch v místnostech, vyrábět svěcenou vodu s pomocí symbolů, seznámíte se také s automatickým psaním i s automatickou kresbou, seznámíte se s energiemi Sedmi paprsků a s esencí Fialového plamene. Na závěr budete zasvěceni do energií Světla.

 
Cena za II. stupeň (Andělské reiki):
 
Kurz na dálku (přes e-mail) ..... 900,-- Kč   (38 EUR)
(U kurzu na dálku je možno využít sloučení 1. a 2. stupně za zvýhodněnou cenu 1.500,-- Kč  (64 EUR).
 
Pro napojení a komunikaci s andělskými bytostmi budete zasvěceni do jejich energií.
Ke kurzu obdržíte obsažný manuál na e-mail, zasvěcení a certifikát. 
 
 

III. stupeň - Mistr/Učitel

Třetí stupeň je určen pro ty, kteří se chtějí stát Mistry v andělských energiích a chtějí pořádat andělské semináře se zasvěcením. Podmínkou pro zasvěcení do tohoto stupně je Mistr/Učitel Rozšířeného systému Usuiho reiki nebo Mistr/Učitel Karuny (případně jakéhokoliv jiného základního systému). A samozřejmě, že musí mít absolvované i Andělské léčení a Andělské reiki. Ve III. stupni Vám budou předány zasvěcovací symboly a postup zasvěcování druhých do Andělského reiki. Tímto zasvěcením si pouze rozšiřujete svoje učitelské oprávnění o další linii.

Cena mistrovského stupně:

Zasvěcení na dálku .......... 1.500,-- Kč   (64 EUR)

 

x

Chcete-li se přihlásit na kurz,

pak vyplňte přihlášku na kurz zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA - a současně s přihláškou uhraďte částku za kurz (nebo za ty stupně kurzu, které chcete absolvovat).

Příjem Vaší přihlášky Vám potvrdím na mail - a obratem sdělím číslo účtu a případné další informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pište do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT. 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová