Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim I
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Ra-Sheeba/Velmistr

Zasvěcení Boha Slunce

 

Zasvěcení Boha Slunce je volným pokračováním Ra-Sheeby s aktivací "Božího světla". Jde o "nadstavbu" mistrovského stupně Ra-Sheeba, při kterém budete zasvěceni do energie Boha Slunce Ra. 

Toto zasvěcení se předává jen žákům, kteří již absolvovali stupeň Mistr/Učitel Ra-Sheeba a mají už nějakou dobu praxe s touto energií - a kteří už sami zasvětili nejméně jednoho člověka na Mistra/Učitele Ra-Sheeba.

Je to aktivace Božího Světla, skutečné změny DNA, dalšího zvýšení vibrací a světla ve všech tělech. Při zasvěcení Vám bude předáno dalších 17 symbolů, potřebných pro aktivaci Božského Světla. Nadstavba Ra-Sheeby má tedy ještě větší rozsah, než klasická Ra-Sheeba, ve které se předává jenom 12 symbolů.

 

Symboly velmistra Ra-Sheeba:

Zde jsou tedy symboly určené pouze pro osobní růst mistra:

1. symbol: je určený pro spojení s duchovními průvodci, s mistry, s astrálními učiteli, s dračími průvodci, je vhodný také k cestování mimo tělo, atd.
2. symbol:  jde o nalaďovací symbol o určitém tónu, vhodný k podpoře při vysílání i přijímání myšlenek, ale i mluvených slov, pocitů a emocí; symbol moci, který mimo jiné rozvine i větší radost a pochopení (bude-li poušíván)
3. symbol: k aktivaci všech jasnozřivých dětí a indigových dětí, aby si tím vzpomněli na úkoly svého pozemského pobytu
4. symbol: pro upevnění spojovacích kanálů s matkou Zemí a pro "dobití" životní silou
5. symbol: Boží spojení (klíč k otevření průchodu)
6. symbol: průchod k Božímu světlu
7. symbol: symbol k vytvoření nových čaker
8. symbol: rozpouští dlouho udržované strachy a přesvědčení, uklidňuje nečisté energie, které kolují v našem sexuálním systému;
9. symbol: aktivace zapomenutých energií, které jsou v nás uloženy
10. symbol: aktivuje v nás zodpovědnost, soucit a pochopení, dokončuje spojení se sexualitou a vykoupání božským světlem
11. symbol: aktivuje další díl DNA, pomáhá najít cestu k pravé lásce a ke Světlu
12. symbol: aktivace nové čakry
13. symbol: aktivace změn v DNA
14. symbol: symbol učitele, spojení se strážci tohoto učení, řád Pharisů
15. symbol: část aktivace Božího světla; aktivuje šišinku mozkovou, je to začátek vytvoření božství v sobě;
16. symbol: další aktivace Božího světla (symbol pro učitele), ochrana pro naše "Já", očistné světlo Ra - dračí energie; centrování a uzemnění všeho;
17. symbol: symbol pro ty, kterým je předurčeno být učiteli; pozvedá vibrace učitelů, aby si vzpomněli na své vědomosti a moudrost, které v nich dřímají;

Když poskytujeme "Ra-Sheebu", existuje mnoho bytostí, které "přijdou", aby pomohly při těch změnách, které klient zakusí. Přinesou s sebou i různé formy energie, které vyjadřují různé aspekty našeho bytí. Jednou z těchto bytostí je také drak. Kdysi se totiž zdržovali dračí průvodci v naší dimenzi a pohybovali se inter-dimenzionálně. Když mělo dojít k zániku Atlantidy, byli to právě draci, kteří byli schopni své společníky zachránit a přivést je do jiných zemí, kde mohli Atlanťané žít s ostatními národy.

Existovaly však národy (a existují dodnes), které se lišily od Atlanťanů, byly brutální a nechápaly způsob života Atlanťanů. To byl důvod, proč se během této doby draci stáhli zpět do své dimenze a už nebyli pro lidi dostupní. Tam měli zůstat do doby, kdy budou mít lidé ještě jednou tu vibraci, která jim umožní si vzpomenout na své dračí společníky - a tyto potom zavolají a požádají o návrat a podporu na cestě své duše.

Nyní nastal ten čas! Mnoho lidí se začíná opět probouzet a vzpomínat si na draky. Závoj, který halí dračí dimenzi, se ztenčuje. Některým lidem to stačí k tomu, aby viděli a slyšeli své vlastní dračí společníky. Hnědí draci patří k léčebnému řádu. Bílí a zlatí jsou draky královskými. Draci jsou plni moudrosti a vědění. Naslouchejte jim a budou vás učit a pomáhat vám na vaší cestě. Milujte je, protože jsou vašimi společníky z pradávných časů ...

V Zasvěcení Boha Slunce tedy dostanete návod i na to, jak vytvořit Dračí hlas - za účelem přivolání této dračí energie, aby vás podpořila na cestě vaší duše. 

Zasvěcení Boha Slunce obsahuje jen jedno dálkové zasvěcení, které trvá cca 30 až 60 minut. Obdržíte k němu elektronický manuál (ve formátu PDF) a certifikát. 

Cena zasvěcení:
Ra-Sheeba/Velmistr ........ 3.600,-- Kč       (146  EUR)

 

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlášku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA

Platbu je možno uhradit bankovním převodem (nebo složenkou typu A). Příjem Vaší přihllášky Vám potvrdím na mail, sdělím vám číslo účtu a případné další informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pište do kolonky Poznámka.

Moji adresu (v případě potřeby) najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.

 

© 2002 - 2023 Eva Fialová