Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Isis Seichim

Isis Seichim vychází ze základů kla- sické Seichim reiki, ale její učivo je rozšířenější. Zatímco v Seichim reiki se vyučuje jenom 8 symbolů, Isis Seichim má 15 symbolů - a důraz je zde kladen i na barvy.

Rozdíl mezi Isis Seichim a Seichim reiki je ten, že energie přichází pří- mo od bohyně Isis, která je před- obrazem té nejvyšší léčitelky - a je naší podporou ve všem, co se o této energii učíme. Isis Seichim je víc považována za egyptskou (na rozdíl od Seichim reiki), se svým základem v posvátných symbolech z oblasti starého Egypta a starých egyptských Božstev, jako je Isis, Sechmet a Ra. 

Isis Seichim existuje již velmi dlouho. Často se o této energii píše v Egyptské knize mrtvých, ale i v jiných egyptských spisech. Je pravděpodobně nejstarším druhem nám známých energií reiki. Isis Seichim je skutečným energetickým "nakopnutím". Je to ženská energie s mateřským instinktem a ochranou. Je zajimavá pro všechny, kteři se dál věnují různým energiím reiki, protože je silnější a intenzivnější než jiné druhy. Je vynikajícím doplněním léčitelské praxe, duchovního vzestupu i práce s elementy (země, oheň, voda a vzduch). Energie je popisována jako perleťová nebo opalizující.

 

Symboly:

1. symbol:
pracuje se silou 3, 7 a 9; mnohonásobně zesiluje; vyvolává všechny potřebné energie z Univerza; koncentruje energii na konkrétní bod;
 
2. symbol:
pracuje směrem ven, jde do nekonečna a končí v srdeční čakře; používá se k čištění místností; zesiluje další symboly;
 
3. symbol:
je bránou k duši prostřednictvím srdeční čakry, zvyšuje a posiluje tělesné, emocionální a duševní aspekty bezpodmínečné lásky, rozpouští hoře, smutek a stress;
 
4. symbol:
k odpuštění a usmíření, pomáhá při tělesných potížích a problémech, které jsou vyvolané emocionálním a mentálním stressem, pomáhá také při rozpouštění zablokovaných energií (např. při odpouštění) atd.
 
5. symbol:
pomáhá při léčení nebo řešení konkrétního problému
 
6. symbol:
symbolizuje lásku, harmonii, vyrovnanost, pravdu,
krásu a celistvost
 
7. symbol:
zpracovává energie z minulých životů i karmické zále-
žitosti; může pomoci uvolnit traumatické zážitky, které
jsou uloženy hluboko do paměti našich tělesných buněk;
symbol je spojen s energií Velkého Bílého Bratrstva 
a Melchisedeka;
 
8. symbol:
spojuje se zemí a s elektromagnetickým polem uvnitř
Země, přináší hojnost
 
9. symbol:
odstraňuje blokády v čakrách, pomáhá při bolestech zad 
a poranění páteře
 
10. symbol:
možnost pro uzemnění i možnost spojení s božským duchem
 
11. symbol:
pro rozpouštění energetických blokád v těle a také pro podporu a pomoc při proudění energie pro jakékoliv tvoření
 
12. symbol:
k vyčištění problémů z minulých životů, k vyčištění jedů (toxických látek) z našeho těla a také pro vytvoření blahobytu a dostatku
 
13. symbol:
splynutí vědomí/sjednocení vědomí - (vylaďování selfu)
 
14. symbol:
vyrovnává mužské energie, přináší vyrovnanost mysli a duchovních procesů
 
15. symbol:
přináší vyrovnanost srdce a ženských energií
 

Zasvěcení do Isis Seichim Reiki je mnohem silnější a intenzivnější než USUI nebo Kundalini Reiki a pomáhá zlepšit a zesílit schopnosti léčivého kanálu. Také napomáhá duševnímu vývoji jedince.

 

Předpoklad pro zasvěcení: minimálně dva stupně Usuiho Reiki

Počet zasvěcení: 2

Zasvěcení se provádí na dálku a trvá 30 minut. Obdržíte k němu elektronický manuál (v PDF) a certifikát.
 

Cena:

Zasvěcení na dálku (včetně učitelského certifikátu) ...... 2.800,-- Kč

 

 
 
 
VELMISTR ISIS SEICHIM
 
 
Jde o nadstavbu mistrovského stupně Isis Seichim reiki, kterou mohou absolvovat Mistři-Učitelé systému Isis Seichim, kteří již mají za sebou nejméně půl roku praxe s touto energií. Linie "Velmistr Seichim" je podrobně popsaná v samostatném odkazu v levém pruhu - viz. Isis Seichim - Velmistr. 
 
 
 
© 2002 - 2024 Eva Fialová