Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim I
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Karuna-Ki

Systém KARUNA-KI vyvinul v 90. letech dvacátého století William Rand.

KARUNA = soucitný skutek, láska a soucit
KI = energie

Jde tedy o soucitnou energii neboli léčení srdcem. Karuna-Ki nás víc otevírá k tomu, abychom blíže spolupracovali se všemi světelnými bytostmi, až už ve fyzické či duchovní sféře. Karuna-Ki léčí naše tělo, duši i mysl. Používá tzv. "transpersonální systém čaker" (12 čaker), zahrnuje spojení člověka nejen s planetou Zemí, ale i s celým hvězdným systémem. Jestliže energii Reiki přirovnáme ke světlu, potom Karuna-Ki je laserový paprsek.

Energie používané v Karuna-Ki je možné považovat za nadstavbu čtyř základních Usuiho symbolů. Na rozdíl od Usuiho reiki je Karuna-Ki velmi silná a přináší prudký (silný) tok energie, která protéká a obklopuje, namísto aby tělem jednoduše jenom protékala. Je schopná vyvolat velmi silné reakce. Působí na všechna energetická těla současně. Překonává dimenzionální rozdílnost mezi léčeným a léčitelem v návaznosti k získané karmě.

Karuna-Ki zahrnuje 15 specializovaných symbolů, které se pou?ívají k intenzívní léčitelské práci. Například pro rozbíjení negativních emocí a strachů, uvolňování blokád a karmických zátěží nebo odstranění páteřních bloků, vymazání starých negativních programů z podvědomí, odstranění virů z těla (léčení AIDS), pro práci se srdcem, pro silné čištění místností a budov, pro odrušení geopatogenních zón, pro vytváření rovnováhy mezi čtyřmi živly, symbol ke zharmonizování současnosti a uvolnění minulosti a budoucnosti atd. Je zde i symbol, který sjednocuje a zharmonizovává čakry - a napravuje pokřivené kódy DNA.

Základním tématem Karuna-ki je soucit, který stále více postrádáme v každodenním životě a v mezilidských vztazích. V naží společnosti je láskyplný soucit nahrazen ponižující lítostí, která je pouze jednou z ovládacích a vysávacích metod, na jejichž základě jsou lidé nedobrovolně zbavováni energie. Karuna zvyšuje schopnost těla na samoléčbu, čistí a uvolňuje karmické bloky, pomáhá léčit duševní procesy, závislosti a špatné návyky. Karuna neřeší pouze problémy hrubohmotného těla, ale současně s léčením řeší i problém příčiny nemocí. Základem systému je samo zasvěcení a otevření se paprsku Karuna-ki, které přibližuje všechny zúčastněné vnímání energie světelných bytostí.

I. stupeň:

Toto je základní stupeň, ve kterém jde především o očistu fyzického těla, aktivizaci energetických center a energetických drah. V základním stupni se působí pouze na srdeční a příčinnou čakru. Zasvěcení slouží k otevření a propojení sedmi hlavních čaker - a k jejich energetickému zvětšení. Jsou aktivovány i čtyři nejdůležitější vedlejší čakry. Obdržíte první 4 symboly.

I. stupeň Karuna-Ki mohou absolvovat žáci, kteří již mají I. a II. stupeň klasické Usuiho reiki. 
I. stupeň - zasvěcení na dálku: 1.500,-- Kč
 

II. stupeň:

Tento stupeň rozšiřuje základní 4 symboly o dalších 6 symbolů, které se využívají pro léčení na úrovni kauzální čakry (vyšší příčinné čakry). Druhé zasvěcení zvýší průtok energie. Energetický systém se bude čistit.

II. stupeň - zasvěcení na dálku: 2.000,-- Kč
 

III. stupeň - Mistr/Učitel:

Toto je mistrovský stupeň, ve kterém získáte dalších 5 léčivých symbolů, včetně mistrovského symbolu a zasvěcovacích technik - a současně s tím i možnost spojení s archandělskými bytostmi. Po zasvěcení energie začne plně protékat všemi hlavními čakrami.

 
Předpoklad k získání certifikátu III. stupně Karuny je Mistr/učitel v klasickém Usuiho systému reiki.
 
Zasvěcení na dálku: 4.000,-- Kč
xxx
 

Chcete-li se přihlásit na kurz,

pak vyplňte přihlášku na kurz zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA - a současně s přihláškou uhraďte částku za kurz (nebo za ty stupně, které chcete absolvovat).

Příjem Vaší přihlášky Vám potvrdím na mail a obratem Vám sdělím číslo účtu a případné další informace. Takže mi jakékoliv dotazy nebo sdělení pište do kolonky Poznámka. Moji adresu (pro platbu složenkou) najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.


 

 

 

 

© 2002 - 2023 Eva Fialová