Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim I
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
USUIHO REIKI - rozšířený systém

                                      

Základním systémem v oblasti reiki je Usuiho přírodní systém léčení (USUI SHIKI RYOHO). Jeho zakladatelem byl japonský univerzitní profesor ThDr. Mikao Usui (15.8.1865 - 9.3.1926).

Tradiční Usuiho reiki (3D) však v dnešní době nedokáže pomoci už u více než poloviny lidí, protože její frekvenční spektrum je příliš nízké. Symboly tradiční Usuiho reiki působí jen v rámci 3D, zatímco planeta Země se už v rámci vzestupu přesunula do 5D.

Usuiho reiki byla skutečně po mnoho desítek let (po celé 20. století) vynikající v léčení všech lidí. Ale nyní, kdy čím dál víc lidí "vzestupuje", je zapotřebí jiných a silnějších léčebných metod. 

Proto se nyní vyučuje tzv. ROZŠÍŘENÝ SYSTÉM REIKI, což je již silnější systém, který obsahuje základ z klasického Usuiho přírodního systému, jenž je zkombinovaný s novými a silnějšími technikami z Karuna-ki a Tera Mai reiki a něco je převzato i z ostatních linií jako je např. Raku Kai, Johre, Gakkai, Seichim reiki a Tibetan reiki. 

 

STUPNĚ ROZŠÍŘENÉHO SYSTÉMU REIKI:

x

I. stupeň

Je určen pro začátečníky a dává nám schopnost, abychom pomáhali sobě i druhým léčivou silou svých rukou. Na semináři I. stupně vám Mistr reiki vyčistí kanál pro tok a znovu naladí vaše tělo pro příjem energie Reiki. Tento kanál běží souměrně s vaší páteří. Dalo by se to přirovnat k naladění kytary. Představte si, že rozladěná kytara je vaše "rozladěné" fyzické tělo - a Mistr reiki (podobně jako hudebník) musí zvlášť naladit každou strunu (v reiki tedy čakru), které pak společně tvoří harmonicky znějící "akord". Po tomto kurzu můžete pomáhat sobě i svým přátelům, rostlinám, zvířatům i neživé přírodě přikládáním svých dlaní na nabíjená místa. Při zasvěcení do I. stupně reiki Vám budou aktivovány čakry a vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, budete schopni odstranit i blokády. I když se v I. stupni reiki běžně nepředávají symboly, na semináři I. stupně "rozšířeného systému" dva symboly obdržíte. Bude to symbol pro zvýšení průtoku energie a symbol pro čištění čaker.
 
Zasvěcení na dálku ....... 1.000,-- Kč     (46 EUR)
 

II. stupeň

Následuje za 1 až 2 měsíce po kurzu I. stupně. Na semináři II. stupně dojde k rozšíření stávajícího kanálu a k předání tří základních symbolů Reiki, do kterých budete i zasvěceni. Až se naučíte tyto symboly používat, získáte schopnosti mentálního přenosu energie reiki (na dálku) - a to dokonce i mimo čas a prostor. Budete léčit nemoci na úrovni příčin (mentální terapie). Budete umět posílat reiki na dálku, do budoucnosti i do minulosti, lesu, planetě, pro zdárné vyřešení nějaké situace apod. Techniky II. stupně reiki jsou již hodně silné a díky této zesílené formě se délka léčení zkracuje. II. stupeň reiki tedy rozvíjí a prohlubuje již získané schopnosti působením na dálku a pronikáním až za hranice času a prostoru. Reiki II umožňuje mentální léčbu a hlubinné terapie.
 
Zasvěcení na dálku .......  1.500,-- Kč    (67 EUR)

 
III. stupeň
 
Na tomto semináři vám bude předáno dalších 20 symbolů reiki společně s mistrovským symbolem - díky němuž se stanete mistry v oblasti léčení. Seznámíte se s dalšími technikami Reiki, naučíte se účinně uvolňovat blokády, odstraňovat karmické zátěže, vymazávat staré negativní programy z podvědomí, rozbíjet negativní emoce a strachy, odstraňovat páteřní bloky, pracovat se srdcem, odstraňovat viry a virová onemocnění z těla (mezi něž patří i AIDS), nabíjet různé předměty i elektrické přístroje, otevírat astrální brány, odružovat geopatogenní zóny, silně čistit místnosti či jiné prostory od psychosomatických a negativních energií, obarvovat reiki a léčit barevnou energií, provádět vlastní uzemnění atd. Kanál pro tok energií vám bude rozšířen na tu nejvyšší možnou mez, co člověk bez následků může snést. Ve III. stupni reiki se při zasvěcení pracuje s celým systémem čaker, budou vám tedy iniciovány i spodní tři čakry. Tím se mnohonásobně zvýší průtok energií, samoléčení a léčení druhých. Naučíte se i různá dechová a vizualizační cvičení, budete v těle vyvolávat velké zásoby energie za účelem dalšího využití v léčení. Za určitých podmínek je možné absolvovat III. + IV. stupeň současně.
 
III. stupeň - zasvěcení na dálku .................................. 2.600,-- Kč     (112 EUR)
III. + IV. stupeň dohromady (zvýhodněná cena) ....... 4.600,-- Kč     (196 EUR)
 
 
IV. stupeň - MISTR UČITEL
 
Čtvrtý stupeň je určen pro ty, kteří se chtějí stát učitelem reiki a zasvěcovat jiné lidi do reiki. Stupeň na Mistra/učitele by ale měli absolvovat žáci teprve tehdy, až získají s energií reiki dostatečně velkou praxi a spolu s tím i potřebné duchovní znalosti. Měli by tedy mít již velký kus duchovní cesty za sebou, velké množství praxe s energií reiki (desítky vyléčených lidí) - a ochotu se stále dál učit a vzdělávat, s přáním i nadále na sobě pilně pracovat. Získání tohoto stupně Reiki přináší velké změny v životě a znamená i velký závazek: žít Reiki, plně se oddat Reiki, nechat si od Reiki vést svůj život a ke všemu přistupovat s bezpodmínečnou láskou a pochopením. Současně se zasvěcením do IV. stupně reiki získají žáci i informace a oprávnění k zasvěcování jiných lidí do reiki, takže se prací s reiki mohou pak zabývat i profesionálně a předávat ji dál.
 
Zasvěcení na dálku .... .. 2.800,-- Kč     (120 EUR)  
 

 

                   
 
 

INFORMACE K SEMINÁŘŮM REIKI

 

Chcete-li se přihlásit na kurz,

 
pak vyplňte přihlášku na kurz zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA - a současně s přihláškou uhraďte částku za kurz (nebo za ty stupně, které chcete absolvovat). Jakékoliv sdělení a dotazy mi pište do kolonky Poznámka. Příjem přihlášky Vám potvrdím na mail a sdělím další potřebné údaje (např. číslo účtu k platbě, variabilní symbol atd.).

Pokud se Vám formulář přihlášky nepodaří odeslat, napište mi na mail.

Moje mailová adresa: ethereal@seznam.cz


Certifikáty o absolvování zasvěcení:

V současné době provádím pouze zasvěcení na dálku (přes email) a v tomto případě obdržíte zdarma na Váš e-mail elektronický certifikát. 

 

© 2002 - 2023 Eva Fialová