Duchovní stránky
Evy Fialové

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA KA
DIAGNOSTIKA KARMY
Duchovní kurz pro začátečníky
KARMICKÉ KÓDY DUŠE A ŽIVOTNÍ ÚKOL
KURZ ASTROLOGIE
KURZ NUMEROLOGIE
KURZY VĚŠTĚNÍ Z KARET A TAROTU
OTEVŘENÍ KANÁLU INTUICE
PARALELNÍ ŽIVOTY
PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA - (program 12 kroků)
TERAPEUTICKÉ KYVADLO
KURZ NUMEROLOGIE

KURZ NUMEROLOGIE je možno absolvovat:

  • osobní účastí na kurzu (kontaktně)
  • na dálku (přes e-mail)

Osobní kurzy se konají vždy 1x za 14 dní v pracovních dnech, většinou od 17 do 19 hod. - (nebo dle dohody s účastníky kurzu).

Studenti tak mají možnost se do příští lekce připravit, probírané učivo si doma v klidu mohou znovu přečíst a zopakovat, procvičovat si vlastní numerologické rozbory a na základě toho pak mohou konzultovat problémy, na které sami při praktickém procvičování učiva narazí.

Ke každé lekci kurzu numerologie dostanete podrobný manuál (učební materiál).

Kurz je rozdělen do tří cyklů a každý z nich je možno platit samostatně. Jednotlivé cykly však na sebe navazují a jeden podmiňuje druhý. Je tedy potřeba je absolvovat postupně, jak jdou za sebou.

x

1. cyklus:  Základní kurz numerologie

Historie numerologie a čísel, významní lidé v historii numerologie. Co jsou to čísla? Základní význam čísel a jejich přiřazení k astrologii. Nula - jako speciální číslo. Negativní energie čísel. Slučitelnost čísel. Vedlejší (podružná) čísla. Číslo dne. Životní číslo a jeho interpretace. Stínové číslo. Psychické číslo. Rozbor numerologické mřížky. Plné a prázdné číselné roviny. Izolovaná čísla. Mezisoučty (cesta života). Osobní roční vibrace. Devítileté vibrace. Primární čísla. Kombinace vibrací. Trojité cykly. Osobní rok, osobní měsíc, osobní den. Hledání událostí. Důležité roky života - zlomové roky. Devítileté a sedmileté cykly. Životní realizace. Životní poučení. Dvanáctileté cykly. Úskalí života a jejich vliv na zdraví. Šťastné dny a šťastná čísla, šťastná období. Praktické využití čísel (číslo jednací, SPZ auta, číslo bankovního konta, číslo popisné a orientační, telefonní číslo apod.). Smrt v numerologické mřížce.

Cena za I. cyklus numerologie:

osobní kurz ................................. 2.400,-- Kč   (zahrnuje 8 lekcí + tištěný manuál)
kurz na dálku (přes e-mail) ........ 2.200,-- Kč

 

2. cyklus:  Karmická numerologie

Jméno a jeho karma, karmické nemoci. Vzorec osudu. Karmická numerologie. Karmické trojúhelníky. Sluneční a měsíční karma. Životní cesta, životní cíl, jádro života, kořeny a vůle, myšlení a jednání, přirozený charakter člověka, pověst, karma jména. Nadání a vlohy. Vibrace charakteru. Inteligence v číslech. Absolutizace hodnot (na čem příliš lpíme a co je pro nás zničující). Numerologie a povolání. Numerologie a zdraví. Vztah mezi čísly a tělesnými orgány. Den narození z hlediska zdraví. Osobní roky a zdraví. Hlavní výzva života v oblasti zdraví. Tabulka chorob ve vztahu ke 12 astrologickým domům. Naše jméno a zdraví. Zdravotní diagnostická tabulka.

Cena za 2. cyklus numerologie:
 
osobní kurz ............................... 2.400,-- Kč   (zahrnuje 8 lekcí + tištěný manuál)
kurz na dálku (přes e-mail) ...... 2.200,-- Kč
 
 

3. cyklus:  Partnerství a numerologie (karma ve vztazích)

Partnerství a numerologie (podle klasické i podle Hermetické numerologie). Energie vztahu. Složená čísla. Sympatie a antipatie. Numerologie vztahů. Souzvuk srdcí, harmonie čísel. Čísla kompatibility. Partnerský soulad podle čísla osudu. Partnerský soulad podle jmenného čísla. Partnerství podle Hermetické numerologie. Numeroskop. Čísla osobnosti, osudová čísla, společné roky, shodná rytmická čísla. Karmické body. Partnerský numeroskop a jeho rozbor. Hodnocení vztahu. Polarity typů osobnosti. Polarity karmických bodů. Partnerské opozice a elementová spojení. Kompozitní numeroskop a kompenzační body.

Cena za 3. cyklus numerologie:

osobní kurz ................................ 1.800,-- Kč  (zahrnuje 6 lekcí + tištěný manuál) 
kurz na dálku (přes e-mail) ......  1.600,-- Kč
 
 

Informace ke kurzu numerologie přes e-mail

 
Výuka je v tomto případě úplně stejná jako u osobní účasti na kurzu, pouze s tím rozdílem, že to, co "mluveným slovem" říkám na kurzu, dostanete napsané v manuálu, který zasílám na e-mail ve formátu PDF. Ten si vytisknete na papír a nastudujete. Budete to dostávat po částech, takže bych vám doporučovala dávat si to do těch průhledných euroobalů a do kroužkového šanonu, protože těch materiálů postupně budete mít celý šanon (za celý kurz je toho víc jak 200 stran). V kroužkovém šanonu si pak budete moci pohodlně listovat jako v knize (pokud si to vytisknete oboustranně a nebo pokud si do každého průhledného obalu dáte papíry vždy lichou a sudou stranu zády k sobě).

Každou lekci, kterou obdržíte, si přečtete - a pokud nebudete něčemu rozumět nebo narazíte na nějaký problém, tak mi napíšete na e-mail a já vám to podrobně vysvětlím. A když to bude nutné, naskenuju Vám k tomu různé náčrtky a mřížky, ve kterých vám to všechno zakreslím. Takže to budete mít vysvětlené nejen slovem, ale i obrazem. Předpokládá se, že to nové učivo si vyzkoušíte na nějakém tom datu narození. To budou Vaše domácí úkoly. A právě při rozebírání toho data narození se může stát, že narazíte na problém, se kterým si nebudete vědět rady. V takovém případě máte možnost mi napsat na e-mail. Jakékoliv konzultace k tomuto kurzu budou probíhat přes e-mail a konzultovat můžete kdykoliv, když zrovna narazíte na nějaký problém. Manuály zasílám po dvou lekcích. A jelikož každý člověk postupuje jiným tempem, tak si o zaslání dalších lekcí napíšete sami, až budete mít pocit, že k aktuálnímu učivu už nemáte žádné dotazy a že jste již připraveni se posunout dál.

 

Profesionální (učitelský) certifikát

Ti z vás, kteří si chtějí založit Živnostenský list a zabývat se numerologií profesionálně (tj. pořádat numerologické kurzy nebo dělat profesionální numerologické poradenství či jinou profesionální práci s numerologií), musí projít závěrečnou zkouškou.

Podmínkou získání certifikátu je absolvování všech cyklů kurzu numerologie a "řádné" studium (tj. pravidelná a aktivní konzultace učiva u všech lekcí kurzu).

Zájemce o profesionální certifikát musí prokázat, že numerologii ovládá a umí s ní pracovat a že je tudíž schopen lidem poskytovat odborné rady a vyučovat numerologii v kurzech. Z toho důvodu musí mít určitou praxi a znalosti. K závěrečné zkoušce je nutno se dostavit osobně. Poplatek za zkoušku a certifikát činí 2.500,-- Kč.

 

Chcete-li se přihlásit na kurz numerologie,

x

pak vyplňte přihlášku a uhraďte příslušnou částku převodem na účet (nebo složenkou typu A). 

Číslo účtu Vám obratem sdělím

Pro přihlášku si můžete kliknout i zde:  PŘIHLÁŠKA
(Pokud by Vám formulář přihlášky nefungoval, napište mi na mail, že se chcete přihlásit na kurz).
 

© 2002 - 2019 Eva Fialová