Duchovní stránky
Evy Fialové

Aktivační kódy (andělská poselství)
Diamantová voda
Duchovní vzestup planety Země
Fyzické příznaky vzestupu
SOLFEGGIO FREKVENCE
Tatvy + Tatvické hodiny
Aktivační kódy (andělská poselství)

 

Andělé dělají, co mohou, aby upoutali naši pozornost a navázali s námi kontakt. Tím pomáhají vyléčit naše životy. My ovšem často podceňujeme znamení, která nám dávají, a považujeme to za pouhé náhody nebo výplody vlastní fantazie.

Andělé říkají: "Nemůžeme psát své vzkazy na oblohu. Kdykoliv si tedy všimnete, že se ve vašem životě objevují nějaké modelové situace (zvláště přicházejí-li jako odpověď na vaše otázky nebo modlitby), věnujte jim pozornost a věřte jim. Když opakovaně slyšíte stejnou píseň nebo zaznamenáte stejnou číselnou řadu, kdo za to podle vás může? Vaši andělé, samozřejmě!"

 

Jsou dva způsoby, jak nám andělé předávají svá poselství:

  • Jednak jsou to fyzické zásahy, kdy například andělé zařídí, aby před vámi jelo auto se specifickou poznávací značkou, které si máte všimnout. Ti, kdo si tento fenomén uvědomují, se stávaji odborníky na výklad smyslu různých poznávacích značek. Nebo zrovna v televizi (v rádiu) říkají nějakou zprávu, kterou máte slyšet. A nebo vezmete do ruky knihu a otevřete ji zrovna na stránce, na které si máte přečíst určitou informaci apod. Tímto způsobem vám andělé předávají podrobné vzkazy.

  • Andělé vám však svá poselství často sdělují prostřednictvím číselných řad. Dělají to dvěma způsoby. Buď vám to jemně zašeptají do ucha, takže zvednete oči právě včas, abyste zaznamenali čas na hodinách nebo telefonní číslo na billboardu. Přitom doufají, že si uvědomíte, že stejnou číselnou řadu vidíte už poněkolikáté. Například můžete často vídat čísla 111 a mít pocit, že kdykoliv se podíváte na hodinky, bude na nich 1:11 nebo 11:11.

 

Miliony lidí ze všech konců světa mají v posledních letech jedno společné: opakovaně vidí čísla 11:11. Už i děti školního věku cítí, že když vidí 11:11, je na čase si něco přát. Zpočátku se to zdá být pouhá náhoda, pak se to stává až zvláštní. "Nastartoval jsem auto přesně v 11:11 hod. "Proč se vždy probudím v 11:11 hod?" Nakonec se to stává nepopíratelné:  Všechny moje hodiny "zamrzly" na čase 11:11 hod.? Děje se NĚCO skutečně velmi zvláštního. 

 

Něco si zde o těch číslech povíme, ale vezmeme to pěkně od začátku.

 

Každé číslo má nějaký význam.

Pokud uvidíte čísla zdvojená, tak to zdvojuje (zesiluje) jejich vliv i energii. A když uvidíte trojité číslo, pak jeho důsledek bude trojnásobný. Význam je tentýž, pouze na vyšší vibraci. (Např. číslo 333 vás vyzývá k práci s kristovským vědomím, ale na vyšší úrovni).

 

Jednoduchá čísla

Číslo 1: 
Toto číslo má vliv na nové začátky, nebo vám může pomoci v tom, abyste se stali prvními, originálními, jedinečnými individualitami.
 
Číslo 2:
Dvojka vás podporuje ve spolupráci s druhými - nebo abyste pracovali ve dvojicích či si vyhledali druha své duše.
 
Číslo 3:
Trojka je velmi duchovní číslo, které vás ovlivňuje energií svaté trojice. Pomáhá v upevnění stability, abyste se dokázali uzemnit a otevřít duchu.
 
Číslo 4:
Čtyřka má vliv na pevnost. Naznačuje, že budete své sny a naděje zakládat na pevných základech nebo hledat spravedlnost a být praktičtí.
 
Číslo 5:
Pětka vibruje na úrovni moudrosti a může vám pomoci stát se vizionáři. Pomáhá hledat v životě expanzi (růst, rozšiřování).
 
Číslo 6:
Toto číslo přináší vliv společenskosti a na nejvyšší úrovni hledání duchovní komunity a bezpodmínečné lásky.
 
Číslo 7:
Sedmička vás ovlivňuje v tom, abyste se stali mysliteli, využívali logiku a současně se otevřeli spirituálnímu poznání vyššího vědomí.
 
Číslo 8:
Osmička je číslo nekonečna. Přináší nekonečné možnosti a má největší vliv na transformaci světa.
 
Číslo 9:
Vliv devítky vás povolává k duchovním vizím, k osvícení a Božské moudrosti. Pomáhá završit studium v konkrétní oblasti. 
 

Zdvojená čísla

 
Zdvojená čísla jsou MISTROVSKÁ ČÍSLA. Tato čísla patří do Vyšší Reality, která je realitou založenou na Jednotě a nikoliv na dualitě. Každé Mistrovské číslo je určitou úrovní iniciace, kterou všichni musíme projít během naší evoluční cesty na Zemi.
 
 
11  =   Zrození a ukotvení něčeho nového. Toto je číslo mistrovství a vyzývá vás, abyste pře-
             šetřili situace a vztahy, které se ve vašem životě objevují. Převezměte zodpovědnost za
             to, že jste si je vytvořili. Pak je můžete změnit, budete-li si to přát.
 
22  =   Stavění na Novém základě. Budování Nového Života a Nové Země. Dvaadvacítka je
             číslo mistrovského stavitele. Naznačuje, že je čas začít si spoluvytvářet život takový,
             jaký jej chceme mít. Takže pracujte na pozitivní manifestaci své vize.
 
33  =   Číslo kristovského vědomí. Pokud se vám toto číslo objevuje, dává vám tím vesmír
             najevo, abyste pracovali s kristovským světlem a snažili se dosáhnout stavu Kristova
             vědomí. S tímto číslem nám přichází podpora Universa v našem zrychleném vývoji
             v Jedno Bytí.
 
44  =   Toto je vibrace Zlaté Atlantidy a vyzývá vás, abyste ve svém životě projevovali (vyza-
             řovali ze sebe) energii Zlaté Atlantidy. Žijte tak, jako žili tenkrát, v páté dimenzi,
             v harmonii a spolupráci s ostatními, s úctou ke zvířatům a ke všem životním formám.
             Číslo 44 také představuje také rovnováhu mezi duchovním a fyzickým. Změny uspo-
             řádání našich evolučních labyrintů. Jak nahoře, tak dole. Vytvoření základů našich
             Nových životů.
 
55  =   Vibrace Metatrona. Zve vás k povznesení se nad světské postoje a spolupráci s Meta-
             tronem na vyšším osvícení. Myslete na to, že jeho barva je zlatě oranžová, začněte se
             na něj vylaďovat a naslouchejte jeho poselstvím. Číslo 55 představuje také dosažení
             osobní svobody - uvolněním minulosti a žitím v přítomném okamžiku.
 
66  =   Přijměte svoji roli vesmírné bytosti. Když vidíte toto číslo, je vám tím připomínáno,
             že nejste pouze malou osobností na planetě Zemi. Jste velkou vesmírnou bytostí a
             dokážete ovlivnit nebesa. Číslo 66 představuje také plnění našich povinností radost-
             ným a kreativním způsobem.
 
77  =   Toto je nebeská vibrace. Zve vás, abyste žili se svým vyšším já v sedmém nebi - tedy
             abyste co možná nejvíce meditovali a trávili co nejvíce času ve spojení se Zemí, anděly
             a mistry, stejně jako s vesmírem. Je voláním po vyšším osvícení. Sedmičky znamenají
             i hluboké vhledy a odhalení. Vedou nás k tomu, abychom byli ve spojení se svým
             nitrem (meditace, intuice) a co nejvíce mu naslouchali.
 
88  =   Toto číslo je vibrací Vaší Přítomnosti JÁ JSEM neboli Monády, což je vaše původní
             Božská jiskra. Vyzývá vás, abyste splynuli s věčnou láskou své Přítomnosti Já JSEM.
             Číslo 88 symbolizuje také mistrovství v hojnosti a celistvost ve všech sférách.
         Pokud vídáte osmičky, o slovo se hlásí karma. Jestli jste v minulosti udělali něco
             špatného/dobrého, nyní se vám to vrátí. 
 
99  =   Zvládli jste pozemské lekce. Jde o dokončení vyššího evolučního cyklu. Je čas pro
             další kvantový skok
 
 

Trojitá čísla

 

Trojitá čísla bývají někdy označována jako super Mistrovská čísla. Každé z nich má jedinečnou vibraci, která nás ovlivňuje a aktivuje na hluboké buněčné úrovni.

 

111

Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako jasné světlo blesku, kterým vás fotograf na okamžik oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. (Máte-li problémy s ovládáním a sledováním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli.)

 

222

Vaše čerstvě zasazené nápady začínají prorůstat do sku­tečnosti. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat, a ony brzy vyrazí na světlo, takže uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy - nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, tak jen nepolevujte! Nadále si pěstujte pozitivní myšlenky, používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.

 

333

Váš ochránce vám nabízí pomoc. Myslete na to a nebojte se ho o ni požádat. Jsou vám nablízku nanebevzatí mistři a ti chtějí, abyste věděli, že vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště když okolo sebe vídáte kombinace čisla 3. Mezi nejznámější nanebevzaté mistry patří Ježíš, Mojžíš, Marie, Quan Yin a Yogananda.

 

444

Váš anděl se rozhodl vám připomenout, že je nablízku, a můžete počítat s jeho podporou. Ani v obtížné situaci nepropadejte zoufalství. Pamatujte, že váš strážce vás nikdy neopustí. Jste obklopeni anděly, kteří vás ujišťují o své lásce a ocho­tě pomoci. 

 

555

Držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli byste ji brát jako "pozitivní" nebo "negativní", neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na vaše modlitby, takže v sobě nadále pěstujte vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.

 

666

Vaše myšlenky jsou nyní v nerovnováze, příliš sou­středěné na hmotný svět. Tato číselná řada vás žádá, abyste své myšlenky dělili rovnoměrně mezi nebe a zemi. Jako ve slavném "Kázání z hory" vás andělé nabádají k tomu, abyste se soustředili na ducha a službu a spolehnuli se, že vaše hmotné i emocionální potřeby budou automaticky uspokojeny. Šestky vám říkají, že byste se měli zaměřit na svou duši a zamyslet se nad svým chováním k ostatním. Konkrétně číslo 666 zesiluje negativní vlastnosti, jako jsou agresivita, sobeckost, drzost, chamtivost. Andělé vidí, že jste sešli ze správné životní cesty a snaží se vás nasměrovat správným směrem. Neignorujte jejich vzkazy.

 

777

Andělé vám aplaudují: gratulujeme, daří se vám! Neustávejte v pilné práci a vězte, že se váš sen stává skuteč­ností. Toto je velmi pozitivní znamení, které vás upozorňuje, že možná dojde i na další zázraky.

 

888

Určitá fáze vašeho života se chýlí ke konci a toto zna­mení vás má varovat, abyste se na něj připravili. Tato číselná řada může znamenat, že zakončujete nějakou emocionální, pracovní nebo vztahovou fázi. Upozorňuje také, že se na konci tunelu objeví světlo. Navíc to znamená, že "úroda dozrála", tak nečekejte se sklizní a užijte si ji. Jinými slovy, neodkládejte cestu za svými sny nebo radost z plodů vaší práce. Osmičky sdělují, že nastal čas sklízet a vychutnávat si plody svého úsilí. Navíc jde o číslo naděje, sdělující, že zdaleka ne vše je ztraceno a je třeba jít dál. Snad budete muset opustit něco nepotřebného a s vděčností přijmout něco nového.
 

 

999

Dokončení. Toto je konec důležité fáze vašeho osobního nebo celkového života. Je to také vzkaz určený služebníkům světla podílejícím se na léčení země, který znamená: "Dejte se do práce, protože Matka země vás potřebuje." Devítky někdy připomínají, že ne vše bylo náležitě uzavřeno, že je třeba dokončit něco, co jste opustili, aby pak uvolněné místo mohly zaujmout nové dary vesmíru.

 

000

Připomínka, že jste sjednoceni s Bohem a měli byste ve svém nitru cítit lásku svého Stvořitele. Jde o sdělení, že jste se vypořádali s úkolem důležitým pro vás i pro ostatní. Nula připomíná kruh a může sdělovat, že nějaká situace ve vašem životě svůj kruh dokončila a brzy se uzavře. 

 

911

Toto je povolávací číslo pracovníků Světla.

 

 

Aktivační kódy

 

00:00     Promlouvá k vám Bůh. Stvořitel vás žádá o pozornost. Máte se řídit intuitivní
                 radou, a to bez průtahů.
 
01:01     Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozorujte své myšlenky
                 a soustřeďte se na své tužby - a nikoliv na své strachy.   

02:02     Mějte víru a odvahu. Vaše modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.

03:03      Věci se teď pro vás dají do pohybu.

04:04      Je čas upevnit svůj projekt a nechat se nést na jeho křídlech.

05:05      Vyzývá vás k duchovnímu růstu.

06:06      Sežeňte si pomoc a možnosti spolupráce, které právě potřebujete.

07:07      Pohlédněte z vyšší perspektivy na to, co právě děláte.

08:08      Věřte probíhajícímu procesu a následujte svoje vedení.

09:09      Nějaká etapa právě nyní končí.

10:10     Něco nového zrovna začíná, tak se na to připravte.

 

11:11      Věští nové začátky na vyšší úrovni. 11:11 je výzva k probuzení. Je to připomínka
                   vašeho pravého účelu a poslání zde na Zemi. Vyšší "realita" vstupuje do vašeho
                   každodenního života. Dochází k propojení vašeho Vesmírného Já s vaším fyzickým
                   tělem - a to transformuje vaši DNA. Spatření aktivačního kódu 11:11 je vždy po-
                   tvrzením, že jste na správné cestě. Obvykle v dobách zvýšené energie nebo zrychle-
                   ného osobního růstu zaznamenáte kód 11:11 častěji. Toto číslo bylo do kolektivního
                   vědomí zadáno již před dávnými věky  - a právě v 11:11 hod. začínají vždy v kos-
                   mických okamžicích Zemi zaplavovat nové a vyšší vibrace.
                   Jedničky jsou spjaté s probuzením lidského vědomí. Pokud je vídáte stále dokola,
                   znamená to, že vám něco nedochází, něco jste nepostřehli nebo přehlédli. Může to
                   být jak v pozitiním, tak i v negatiním smyslu. Také to značí, že budete mít dostatek
                   síly, až nastane nějaká nepředvídatelná událost.
 
12:12      Promlouvá k vám Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a
                   vhledů, které vás vedou ke zlepšení něčeho ve vašem životě nebo v životě druhých.
                   Dvanáct je číslo učednictví, které naznačuje, abyste ve svém duchovním životním

                   stylu nastolili disciplínu.

13:13       Přijměte to, kým jste - a buďte moudrým vůdcem.

14:14       Připravte se na návrat kristovského světla.

19:19      Opusťte vše staré, protože bude nahrazeno novým, které je více v souladu s vašimi                     touhami.

22:22      Pokud vídáte dvojky, tak si v momentě, kdy je uvidíte, máte něco přát. Jsou to
                   čísla, která předvídají blížící se úspěch, splnění snů a kariérní postup. Značí také
                   zvýšenou intuici a přemýšlivost. Ve vztahové rovině vysílají vzkaz, že váš vztah je
                   stabilní a pevný.

  

(Podrobnější číselné kombinace najdete v knize "Andělská čísla" od Doreen Virtue).

 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová