Duchovní stránky
Evy Fialové

Aktivační kódy (andělská poselství)
Diamantová voda
Duchovní vzestup planety Země
Fyzické příznaky vzestupu
SOLFEGGIO FREKVENCE
Tatvy + Tatvické hodiny
SOLFEGGIO FREKVENCE

 

       Hudba a zvuk je velmi silný transformační nástroj pro lidské tělo a duši. Nicméně, až v posledních letech vyšla najevo informace, že naše novodobá hudební produkce byla okradena o obrovský potenciál pro léčení a transformaci, o mocný starodávný tonální rozsah známý jako "původní Solfeggio frekvence".

       Solfeggio frekvence pocházejí z velmi staré hudební stupnice, která se používala ve starověké hudbě, v gregoriánských chorálech, v kostelech, v náboženských zpěvech a obřadech. Ale partitury chorálů záhadně kolem roku 1050 zmizely a zdá se, že jsou navždy ztraceny. Církev tvrdí, že se ztratilo všech 152 těchto úžasných starověkých gregoriánských chorálů, ale je více než pravděpodobné, že jsou záměrně pod zámkem v útrobách vatikánských archívů.

       Jeden z těchto zpěvů obsahující Solfeggio frekvence, známý jako "chvalozpěv na Jana Křtitele" (Ut Queant Laxis) se však záhadným způsobem objevil na veřejnosti a je napsán tak, že obsahuje všech šest Solfeggio frekvencí. Z této písně také byly převzaty solmizační slabiky pro označení tónů stupnice. Tyto zpěvy se skládají ze zvláštních tónů nebo frekvencí, které když jsou zpívané v harmonii (a v latině), mají sílu proniknout hluboko do hlubin podvědomí a silně podporovat léčení a transformaci. Mají schopnost přeměnit život zázračným způsobem, umožňují dosáhnout spirituální blaženosti, uzdravení a transfor- mace.

       Solfeggio starověká hudební stupnice obsahuje šest čistých tónů (frekvencí). Solmizační slabiky, používané k označení tónů této stupnice, jsou: UT, RE, MI, FA, SOL, LA. Ale existuje ještě celá řada doplňkových solfeggio frekvencí, protože tyto tóny vycházejí z matematické posloupnosti.

       Naše moderní hudební stupnice je mírně mimo rozsah synchronizace původních Sol- feggio frekvencí a komorní "A" (440 Hz), bylo původně 417 Hz (ještě kolem roku 1914). V podstatě téměř všechna hudba, kterou dnes slyšíme v médiích nebo se prodává v obchodech, ať už je to rock, jazz, soul nebo klasika, je atonální a kontraproduktivní ve srovnání s úžasnou transformační silou Solfeggio tónů.

       Mezi Solfeggio frekvencemi existují zajímavé matematicko fyzikální vztahy.  Rozdíl mezi třemi první- mi, druhými a třetími frekvencemi v kruhu je 111 Hz.

       174+111= 285,     285+111=396
       417+111= 528,     528+111=639
       741+111= 852,     852+111=963

174, 417, 741 jsou vrcholy trojúhelníku, zrovna jako 285, 528, 852, nebo 369, 639, 963.

       174Hz /1+4+7/ = 12 /1+2/ = 3     285Hz /2+8+5/ = 15 /1+5/ = 6     396Hz /3+9+6/ = 18 /1+8/ = 9
       417Hz /4+1+7/ = 12 /1+2/ = 3     528Hz /5+2+8/ = 15 /1+5/ = 6     639Hz /6+3+9/ = 18 /1+8/ = 9
       741Hz /7+4+1/ = 12 /1+2/ = 3     852Hz /8+5+2/ = 15 /1+5/ = 6     963Hz /9+6+3/ = 18 /1+8/ = 9

 
       Změnou původní Solfeggio stupnice se výrazně změnily zpěvy (tedy i ty zpívané v kostelích) - a změnou frekvencí byly ovlivněny také změny v koncepčním myšlení, což mělo za následek oslabení duchovního vlivu církve.

 

Doplňkové frekvence

Původní Solfeggio stupnice má základních 6 tónů, odpovídajících frekvencím 396, 417, 528, 639, 741 a 852 Hz. Na základě vzorce tvořeného původními tóny lze vypočítat další, doplňkové frekvence. Na spodní části stupnice, pod frekvencí 396 Hz, jsou tři (63 Hz, 174 Hz a 285 Hz) - a v horní části stupnice (nad frekvencí 852 Hz) jich vlastně může být nekonečné množství. Běžně jsou používány frekvence 936 Hz a 963 Hz. Ale samozřejmě, že existují ještě i další frekvence - např. 1074, 1185, 1296, 1317 Hz ... atd.

 

Podobně jako matematické vztahy mezi frekvencemi, existují vztahy těchto frekvencí i k životně důležitým funkcím orgánů těla, až po úroveň DNA.

Moderní věda teprve nyní začíná zjišťovat, co již před staletími moudří muži věděli - a že všechno (včetně vás), je v konstantním stavu vibrací.

Nejvíce se elementárnímu stavu vibrací blíží zvuk. Všechno má optimální spektrum vibrací a tento stav se nazývá rezonance. Když jsme v rezonanci, jsme v rovnováze. Jeden ze způsobů, jak využít zvuk a léčit tělo, je: uvědomit si, že každý orgán a každá buňka, absorbuje a vydává zvuk.

Emoce a mentální stavy mají své "rezonanční frekvence", to je tajemství síly spirituální hudby a zpěvu či vhodně namlu- vených pasáží. Když je rezonanční kmitočet aktivován dostatečně dlouho, tělo a mysl začne rezonovat ve stejném rytmu a je vytvořen pocit odpovídající rezonančnímu kmitočtu. Pokud jste někdy byli na velkém rockovém koncertě, kde je zpravidla fenomén rezonance používán, podlehnete posléze atmosféře vytvořené hudbou a chováte se až nepříčetně, což za normálních okolností není obvyklé. Terapeutické účinky zvukových vln se používají k přeskupení frekvencí mysli.

       Například, jedna ze Solfeggio frekvencí 528Hz, se vztahuje k výrazu "MI" a toto označení je odvozeno od "MI-ra gestorum" a v latině znamená "zázrak". Frekvence 528Hz - to je přesný kmitočet používaný v genetice při úpravách poškození DNA, principiálně je to zásah do struktury, na které je založen život!

       V laboratorních podmínkách byly mrazeny různé druhy vody, za působení Solfeggio frekvencí a pozornost byla zaměřena na vytvořené krystaly. Zjištěný výsledek byl, že voda má tendenci vytvářet dobře uspořádané, šestiúhelníkové krystaly, které obsahují minerální látky v optimální rovnováze.

      Přírodní voda, vycházející ze země, má schopnost vytvářet krystalickou strukturu, kdežto voda z vodovodu, ošetřená uměle přidáním chemikálií (jako je chlór) nebo jinak znečištěná, má tuto schopnost velmi omezenou.

       Voda je nejvíce potřebná látka pro život člověka. Obecně platí, že 90% nebo více v embryonálním stavu těla je voda. U kojenců je to asi 65-70% vody a asi 80% u dospělých. S přibývajícími léty obsah vody v těle klesá.

       Je důležité nejen, aby požadované množství vody tělo přijalo, ale aby kvalita a složení vody, bylo pro tělo na přijatelné úrovni. Dlouhý život je podmíněn tedy především kvalitou vody, kterou pijeme každý den. Kvalita se projeví tím, jaké krystaly voda při zmrazení vytváří, bez působení Solfeggio frekvencí a jak se změní krystalická struktura a tedy i kvalita, při působení Solfeggio frekvencí.

      A podobnou působnost mají Solfeggio frekvence i na vodu obsaženou v našem těle, zlepšují její kvalitu a tím i veškeré tělesné funkce a stavy na vodě závislé.

 

 

Solfeggio frekvence - účinky jednotlivých tónů

 

174 Hz  -  Základ, vznik. Odstranění fyzické i duševní bolesti

Tento nejnižší ze všech uvedených tónů snižuje bolest tím, že funguje jako přirozené anestetikum. Bolest zmírňuje na fyzické i energetické úrovni. To vede k odstranění fyzické a duševní bolesti a také k odstranění úzkosti. Tato frekvence (174 Hz) poskytne vašim orgánům pocit bezpečí, zabezpečení a lásky - a motivuje je k co nejlepší činnosti.

 

285 Hz  -  Kvantové poznání. Léčení poškozených orgánů.

Tento tón je propojen s mozkem a myšlenkami, naprogramovává nás na optimální zdraví a fyzickou pohodu, je užitečný při léčbě ran, popálenin nebo k léčbě jakékoliv jiné formy poškození tkáně. Tato frekvence pomáhá tkáni vracet se do své původní formy (navrací buňky do původního stavu). Působí na energetická pole a vysílá jim zprávu, ať změní strukturu poškozených orgánů (tzv. restrukturalizace). Po jejím použití je organismus omlazený a plný energie. Frekvence 285 Hz má také úžasnou schopnost zlepšit naši paměť.

 

396 Hz - (UT) - Osvobození od pocitů viny a strachu, od negativních přesvědčení

Tato frekvence mění smutek a žal v radost, osvobozuje (očišťuje) nás od pocitů viny a strachu, pročišťuje výčitky svědomí, uvolňuje emocionální vzorce s tím spojené. Pocity viny a strachu jsou hlavní překážky k realizaci cílů. Tón "Ut" nás těchto pocitů zbavuje tím, že zklidňuje (snižuje) obranné mechanismy. Frekvence 396 Hz cíleně vyhledává skryté blokace, podvědomá negativní přesvědčení a myšlenky, které vás zavedly do současné situace. Tón UT tedy může být používán jako prostředek pro realizaci cílů a dodává sílu nebo energii v dosažení cíle. Tato Solfeggio frekvence může být také použita jako prostředek probuzení, vystřízlivění a návratu k realitě.

 

417 Hz - (RE) - Rozpuštění starých emočních blokád a traumatických vlivů minulosti

Tento tón je spojen s rezonancí a empatií. Vytváří energii, která navozuje změny. Tato frekvence čistí traumatické vzpomínky a odstraňuje destruktivní vlivy minulých událostí. Na buněčné úrovni podporuje buňky a DNA, aby fungovaly optimálním způsobem, a to tak, že dodají energii vašemu tělu na využití svého tvůrčího potenciálu. Díky frekvenci 417 Hz se dostáváte do kontaktu s nevyčerpatelným zdrojem energie, který vám umožní změnit život. Tón RE může změnit určité odcizení člověka od Boha a jeho návrat na správnou cestu. Vyčistí traumatické zážitky a vymaže destruktivní vlivy minulých událostí. Může být použit pro odstranění omezujících pocitů či dojmů, které brání člověku v dosažení svých životních cílů.

 

528 Hz - (MI) - Transformace, zázraky a oprava DNA / frekvence lásky

Tón "MI" navrací lidskou DNA do jejího původního dokonalého stavu. Tím, jak dochází k opravě DNA, probouzejí se blahodárné účinky našeho těla, zvyšuje se množství životní energie, jasnost mysli, povědomí, probouzí a aktivuje se tvořivost a lidské tělo se dostává do pocitu hlubokého vnitřního klidu a míru, radosti a pocitu bezpodmínečné lásky. Tón "MI" také otevírá lidem hluboké duchovní zkušenosti a osvícení. Tato frekvence vám přivede do života zázraky, transformaci. Tón "MI" probudí vaši fantazii a intuici, umožní vám jednat tak, aby to bylo v souladu s vaším nejvyšším blahem.

Solfeggio frekvence 528 Hz je známá jako "528 Miracle" - a vzhledem k tomu, že má pozoruhodnou schopnost léčit a opravovat DNA , je to přesně ta frekvence, která byla použita genetiky při biochemických procesech. V roce 2010, John Hutchinson, elektromagnetický energetický expert z Vancouveru (Kanada), pomohl očistit otrávenou vodu v Mexickém zálivu v důsledku úniku ropy. On a jeho výzkumný partner, Nancy Hutchinson (dříve Nancy Lazaryan), údajně používali frekvenci 528 Hz a další tóny Solfeggio ke snížení oleje a mastnoty ve znečištěných vodách. Znečištěný prostor byl zpracován s frekvencí 528 Hz po dobu čtyř hodin a druhý den ráno vody byly čisté. Byla obnovena vitalita vody. Původně kalná hnědá voda byla nyní jasně zelená. Navrátili se do ní delfíni, hejna ryb a krabů.

                 

639 Hz - (FA) - Komplexní harmonizace mozku a mezilidských vztahů

Tato frekvence pomáhá v nastolení rovnováhy a harmonie v mezilidských vztazích, umožňuje vytvoření harmonické společnosti. Tónu FA lze použít k řešení vztahových problémů, problémů v rodině, mezi partnery, přáteli a také k řešení sociálních problémů. Na buněčné úrovni tón FA podporuje komunikaci buňky s okolním prostředím. Tato starobylá Solfeggio frekvence zlepšuje komunikaci a vzájemné chápání (porozumění), zvyšuje toleranci a lásku. Tuto frekvenci lze také použít pro komunikaci s paralelními či duchovními světy.

 

741 Hz - (SOL) - Řešení problémů, probuzení intuice

Tato frekvence čistí buňky od toxinů. Časté používání této frekvence vede ke zdravějšímu a jednoduššímu způsobu života a ke změnám stravy, aby obsahovala potraviny, které nebudou plné jedů (toxinů). Tón SOL čistí buňky od účinků různých druhů elektromagnetického záření a znečištění. Tento tón Vás vede k čistějšímu, stabilnímu a duchovnímu životu. Pomáhá řešit problémy každého druhu. Tento tón stupnice Solfeggio vás povede k přirozenému sebevyjádření, díky němuž bude váš život čistší a stabilnější.

 

852 Hz - (LA) - Prohloubení intuice, návrat k duchovní jednotě a řádu

Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, perfektního stavu. Dokáže člověka otevřít zkušenosti komunikace se všeobjímajícím Duchem. Je spojen se schopností prohlédnout iluzi života. Tato frekvence obnovuje propojení člověka s energií duchovního světa a umožňuje zažít "Jednotu", naši přirozenou vlastnost a povahu. Tón "LA" zvyšuje všímavost (vědomou bdělost) a umožňuje návrat k duchovnímu řádu. Na buněčné úrovni pomáhá buňce, aby se transformovala v systému vyšší úrovně.


963 Hz - (SI) - Posvátný akord, probuzení DNA, aktivace šišinky mozkové

Tato frekvence aktivuje šišinku mozkovou, probouzí a opravuje DNA a navrací nás ke stavu dokonalosti. Tento tón probouzí jakýkoliv systém do jeho původního, dokonalého stavu. Je spojen se Světlem a Duchem, umožňuje přímou zkušenost návratu k Jednotě.

 

 

 

Jak používat Solfeggio frekvence

 

       Důležité je soustředit se na vydávaný tón. Zpočátku můžete pocítit symptomy jako jsou točení nebo bolesti hlavy, škubání nebo dokonce i pocit na zvracení. U některých frekvencí můžete mít pocit zaléhání v uších. To vše je normální, neboť tóny odstraňují energetické bloky z vašeho těla, aby vaše přirozené elektromagnetické pole mohlo posílat více energie do tělesných oblastí, které to potřebují.

       K dosažení nejlepšího účinku se doporučuje poslouchat jakoukoliv ze Solfeggio frekvencí aspoň jednou denně, během dne můžete naslouchat, kolikrát chcete. Ale je možno poslouchat i skladby, které v sobě zahrnují všech 9 frekvencí (viz. odkazy níže uvedené). 

         Nejlepší účinky se dostavují po šesti týdnech každodenního naslouchání.

         K poslechu můžete použít buď čisté tóny a nebo Solfeggio frekvenci, která má na pozadí zvuk meditační či relaxační hudby (v tomto případě je ta příslušná Solfeggio frekvence "zahalena" do nějaké příjemné hudby). Je tedy jen na vašem uvážení, jakou hudbu si zvolíte. Začátečníci nebo lidé s většími blokádami mohou ty čisté tóny vnímat jako příliš silné.

 
Postup pro začátečníky:
 
        Ideální by bylo, kdybyste zpočátku poslouchali každý den jen jednu frekvenci, aby si na to postupně vaše tělo zvykalo. Nejdříve to berte popořádku (od nejnižší frekvence k té nejvyšší) a pak si frekvence můžete vybírat na přeskáčku (podle toho, co potřebujete léčit nebo jaká frekvence vám momentálně intuitivně sedí). Potom už můžete poslouchat i hudbu se všemi 9 frekvencemi.
 
  1. Začněte na frekvenci 174 Hz. Poslouchejte hudbu, jemně dýchejte a relaxujte, dokud se nedostanete do klidu. Provádějte klidnou meditaci. Tato frekvence pomáhá při sjednocení s Duchem.

  2. Přesuňte se na frekvenci 285 Hz, kde probíhá kvantové poznání, jak se sjednotit se Zemí. Přesuňte se hlouběji do meditace a prociťujte sladění s tóny, které ovlivňují vaši kořenovou čakru. Vizualizujte si u toho, jak jste zabaleni do červené mlhy.

  3. Přesuňte se do frekvence 396 Hz, kde jsou uvolňovány pocity viny a strachu. Současně s hudbou si můžete vokalizovat (notovat) solmizační slabiku "UT". Představte si oranžovou barvu sakrální čakry, pulzující v rytmu hudby.

  4. Posuňte se do vyšší frekvence 417 Hz, kde se začínají lámat staré emocionální vzorce. Pokračujte v dýchání a dovolte si uvolnit svoje emoce, a to tak, že si je budete představovat jako bubliny, které od vás odcházejí. Vizualizujte si žluté světlo okolo čakry solar-plexus a také kolem sebe a nad sebou. Můžete si u toho notovat solmizační slabiku "RE".

  5. Přesuňte se na frekvenci 528 Hz a vizualizujte si zelené světlo okolo srdeční čakry. Představte si, jak se vaše tělo mění a jak je sladěno s touto frekvencí, která je vázaná na opravu DNA, zázraky a transformaci. Chcete-li, vokalizujte si solmizační slabiku "MI". Vaše tělo se bude přeměňovat na božské zdraví a budete prožívat zázraky lásky.

  6. Posuňte se vzhůru na frekvenci 639 Hz, která vás propojí s vašimi vztahy a pomůže vám překonat stávající situaci. Představte si vířící modré světlo na krční čakře a vizualizujte si toto světlo i okolo sebe, kolem celé postavy. Tato frekvence vás propojuje se všemi lidmi. Můžete si u toho vokalizovat solmizační slabiku "FA".

  7. Posuňte se ještě výš na transcendentní frekvenci 741 Hz, kde se probouzí vaše intuice a rozšiřuje se vám vědomí. Tato frekvence vás spojuje s čakrou třetího oka. Nechte svou mysl otevřít novým informacím, nové moudrosti a novému kreativnímu vyjádření. Frekvence 741 Hz vás očišťuje od karmických blokád. Můžete si u toho vokalizovat solmizační slabiku "SI".

  8. Přesuňte se na frekvenci 852 Hz, ve které stále zůstává bezpodmínečná láska. Spojte se se svým duchovním cílem. Tato frekvence vám umožní rozptýlit jakýkoliv přetrvávající chaos. Vizualijte si sami sebe i svou korunní čakru, jak jste obklopeni čistým zlatým světlem a pošlete svou lásku i všem ostatním lidem a zvířatům.

  9. Přesuňte se ještě výš na frekvenci 963 Hz, kde je vše spojeno a zabalené v Duchu. Buďte otevření lásce i vesmíru a vizualijte si kolem sebe čistě bílé světlo. Vokalizujte u toho slabiku "Ohm".

 

A pak už doporučuji poslech hudby, která v sobě zahrnuje všech 9 tónů Solfeggio frekvencí. A pokud denně meditujete, tak tuto hudbu můžete použít i na zakončení své meditace.

 

Skladby, které zahrnují všech 9 Solfeggio frekvencí:

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ24DfUIkzs           (20 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=hRzL7tMlrC0          (55 minut)

https://www.youtube.com/watch?v=KTJ1euvnf2I            (1:00:00 hod.)

https://www.youtube.com/watch?v=aF7lHxmbIbA          (1:10:00 hod.)

https://www.youtube.com/watch?v=Gs2bQxid2ZE          (1:28:00 hod.)

https://www.youtube.com/watch?v=11nvsvE6xBs            (1:28:10 hod.)

https://www.youtube.com/watch?v=u8b9PHgChEY        (1:30:00 hod.)

https://www.youtube.com/watch?v=9eeNxT9XgRg         (3:00:31 hod.)

https://www.youtube.com/watch?v=VLqN25Mxx2A       (9:09:09 hod.)

 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová