Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Gold reiki

GOLD REIKI je dále vyvinutá Kundalíni energie. Je to rozšíření Mistrovského stupně Kundalini reiki a další zesílení energií. Pokud si absolvujete celou linii Kundalini reiki (stupně 1 - 12) a na to navážete linií Gold reiki, pak tento systém bude kompletní.

Gold reiki je další z linií, kterou channeloval Ole Gabrielsen. Gold Reiki je však jiná vibrační frekvence než Kundalini Reiki - a je pociťována jako měkčí, jemnější, ženštější. Zahrnuje energii nanebevzatého mistra Kuthumi.

Zlaté světelné paprsky energie Gold reiki se zvláště hodí pro uvolnění určitých blokád v čakrách, které jsou vyvolané strachem, šoky nebo negativními zážitky. Světelný paprsek transformuje nashromážděné, zatěžující bloky a odstraňuje je v energetických kanálech. Následuje pocit uvolnění a radosti.

Léčení je jednoduché, aktivace toku léčivé energie Gold Reiki je řízena pouze myšlenkou a úmyslem. Nepoužívají se zde žádné symboly. Energie otevírá a posiluje energetické kanály těla.

 

Zasvěcení do Gold reiki je rozděleno do tří stupňů:

I. stupeň - to je první vibrační stupeň zlatého světla, harmonizuje především oblast solar-plexu
II. stupeň - zesiluje tuto zlatou vibraci a současně jsou posilovány a pročišťovány i reiki-kanály
III. stupeň - Mistr/učitel - zde je ještě dále (až na maximum) zesílen zlatý světelný paprsek

 

Předpoklad:

Předpokladem pro Gold reiki je Kundalini reiki Mistr/Učitel. To znamená, že je možné ji eventuelně absolvovat už hned po ukončení základních tří stupňů Kundalini reiki. Zasvěcuje se na dálku, odstup mezi jednotlivými zasvěceními je 7 dní. Obdržíte manuál ve formátu PDF a certifikát.

Cena celé linie .......  2.500,-- Kč      (106  EUR)
 
 
 
 
 
© 2002 - 2024 Eva Fialová