Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim I
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
HELIOS - sluneční systém energií

HELIOS pracuje s energiemi na?eho slunečního systému, které je mo?né kombinovat s dal?ími energiemi. Vrací nás k prapůvodní podstatě bytí a dopomáhá nám k pochopení vlastní velikosti a realizaci toho, kdo skutečně jsme. Na spirituální rovině nás přibli?uje k bodu, kdy budeme schopni navrátit se ke stavu plného vědomí a ke svému bo?ství, které bychom měli rozvinout v plné kráse bytí, v ka?dém okam?iku ?ivota. Měli bychom tedy pracovat pro své nejvy??í dobro a zároveň pro dobro v?ech zúčastněných. V?dy? ka?dý z nás má ve skutečnosti stejné mo?nosti a sílu tvořit planety a vesmíry a slunce - a tak zkusme nejprve drobnosti na?eho ?ivota.

V slunečním systému energií obdr?íte 7 symbolů, které budou prostupovat va?imi jemnohmotnými těly, otevřou pamě? k nekonečné podstatě, zpřístupní va?i genetickou pamě? a zharmonizují ji.

1. symbol - otvírání brány
Velmi jednoduchý symbol otvírání se energiím, je mo?no jej pou?ít na otvírání vlastního nitra i jakýchkoliv energií i vlastní nekonečné podstatě a síle. Zaveden do srdce otevře pamě?, kterou srdce nese a bytost si uvědomí svou nekonečnost.

2. symbol - nese energii
Přísun energie, prochází jemnohmotnými těly, prostupuje jednotlivými matricemi. Vypadá jako zlatá mlha probleskující zářivými body.

3. symbol - klíč původního tónu
Prakticky vede ke genetické paměti a harmonizuje ji. Jen adept, který ji? zharmonizoval své bolesti a touhy a zjemnil své ego, ten uvidí celou genetickou pamě?, získá k ní přístup a bude schopen ji pochopit v plném rozsahu a v čistotě ji případně ovlivnit.

4. symbol - symbol duchovního slunce
Původní nezneči?těné energie duchovního slunce, tuto energii nese i země ve své paměti. Energie se jeví zlato?lutěoran?ová, tóny velmi jemné, vůně posvátných vonných tyčinek.

5. symbol - symbol duchovního slunce
Energie zavr?ující jednotlivé paprsky a doplňující, propojuje v?echny symboly, jemnohmotná těla v srdečním centru.

6. symbol Ammathé - mateřská láska

7. symbol - osobní symbol
Ka?dému v průběhu zasvěcování přijde jednoduchý symbol pro aktivaci vlastních energií.
xx
Systém Helios je rozdělen do tří úrovní - a v ka?dé úrovni se provádějí dvě zasvěcení (celkem tedy 6 zasvěcení). K tomu obdr?íte elektronický manuál a certifikát.
xx
Cena: 
Zasvěcení na dálku ....... 2.300,-- Kč

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlá?ku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud v přihlá?ce uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem (nebo slo?enkou přímo na účet), pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT. 

© 2002 - 2023 Eva Fialová