Duchovní stránky
Evy Fialové

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA
DIAGNOSTIKA KARMY
Duchovní kurz pro začátečníky
KARMICKÉ KÓDY DUŠE A ŽIVOTNÍ ÚKOL
KURZ ASTROLOGIE
KURZ NUMEROLOGIE
KURZY VĚŠTĚNÍ Z KARET A TAROTU
OTEVŘENÍ KANÁLU INTUICE
PARALELNÍ ŽIVOTY
PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA - (program 12 kroků)
TERAPEUTICKÉ KYVADLO
PARALELNÍ ŽIVOTY

 
Kurz je určen pro všechny, kteří umí pracovat s Vyšším Já, kyvadlem a tabulkami. Problémy (odblokování) se zde řeší tzv. načítáním z pa- ralel a restrukturalizací portálů.
 
V paralelách můžeme být zablokovaní i sami vůči sobě. A pokud jsme takto zablokovaní, nemů- žeme se dále rozvíjet. V paralele mohou být i bludné duše, které se mohou jevit jako při- poutané duše, avšak nelze je běžným způsobem odvést.
 
V tomto kurzu se naučíte, jak tyto problémy vyřešit a jak pracovat s paralelními světy. 
 
Jak paralely vznikají?
 
Duše se touží naučit co nejvíce informací, proto má jeden kořenový život. V okamžiku rozhodnutí si člověk vytvoří paralelu, ve které se jeho duše učí nové vědomosti a poznatky. Jestliže se chce v tomto životě něco naučit, může si najít toho nejvhodnějšího dárce z paralel - a tuto zkušenost lze přenést do tohoto života informačním kanálem. Je však nutno upravit portál mezi paralelami tak, aby byl otevřen jen k proudění informací, ale uzavřen na emoce a fyzické tělo. Pokud je portál zbořen, může dojít k prolínání z paralely a člověku se tak prolínají dvě reality, které se pak mohou projevit např. jako schizofrenie. Reiki se do paralel posílat nesmí, došlo by ke zboření portálů. V kurzu je zmínka i o paralelních vesmírech a vztahových souvislostech. Bloky mezi paralelami se čistí s pomocí Vyššího Já přes tabulky.

K čemu se používá načítání z paralel?
 
  • k léčení závažnějších nebo dědičných nemocí (formou paralely je možno načíst správný genetický kód; vždy existuje aspoň jedna paralela, která má informace v pořádku)
  • k řešení problémů ve vztazích (existuje paralela, kde je daný vztah v harmonii)
  • při poškození genů (existuje paralela, která má v pořádku DNA a 100 % genom)
  • k odstraňování strachů a fóbií
  • k zacelení duše při traumatickém zážitku
  • k podpoře učení a soustředění nebo k získání nějaké schopnosti (načtení nových vědomostí a nebo  znalostí, např. umělecké či jiné schopnosti, cizí jazyky apod.) ... atd.

Cena kurzu (osobně):  .......  1.000,-- Kč
                 Přes e-mail:  .......     800,-- Kč

Přihlásit se mohou pouze zájemci, kteří již absolvovali kurz Terapeutické kyvadlo (SRT, LSVJ).
Kurz je možno absolvovat i na dálku.


Chcete-li se přihlásit na kurz,

pak vyplňte přihlášku. Pro přihlášku na kurz si můžete kliknout i zde: PŘIHLÁŠKA
Pokud se Vám nepodaří přihlášku odeslat, tak ji opakovaně nevyplňujte znovu, ale napište mi raději na mail. Můj e-mail: ethereal@seznam.cz

Příjem přihlášky Vám potvrdím na mail a sdělím Vám číslo účtu a variabilní symbol platby. Současně s přihláškou je nutno uhradit i platbu za kurz.


 
© 2002 - 2021 Eva Fialová