Duchovní stránky
Evy Fialové

Objednávka rozboru/horoskopu
Přihláška na kurz/seminář

OBJEDNÁVKA ROZBORU/HOROSKOPU

Závazně objednávám zpracování: astrologického rozboru (horoskopu)
numerologického rozboru
Červeně označené údaje je nutné vyplnit všechny
Název rozboru (horoskopu):
(objednáváte-li víc rozborů současně, napište je za sebe a oddělte čárkou)
Vaše jméno:
Váš e-mail:
Vaše adresa:
Vaše číslo mobilu (telefonu):
Doručení:
Chci zaslat rozbor na e-mail, úhradu provedu předem na účet.
Chci rozbor zaslat poštou na moji adresu. Úhradu (zvýšenou o částku za poštovné) provedu předem na účet.
Rozbor si vyzvednu osobně. Nyní zaplatím na účet zálohu aspoň 50% a zbytek uhradím při převzetí zakázky. Přesnou výši zálohy (příp. celé platby) uvádím dole na objednávce.

Údaje pro horoskop/numerologický rozbor:

Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození - (město,země):
Přesný čas narození:
Současný pobyt - adresa:
Rodné příjmení:
Přezdívka, umělecké jméno:
Vaše krevní skupina:
údaj pro karmickou numerologii (není však nutný)
U astrologických rozborů není nutno uvádět rodné příjmení a přezdívku.
U numerologických rozborů není nutné uvádět čas a místo narození.
Ale pokud ho víte, uveďte jej. Získáte více informací.

V případě partnerského rozboru:

Jméno a příjmení partnera:
Datum narození partnera:
Místo narození partnera:
Přesný čas narození partnera:
Současný pobyt - adresa:
Datum vzniku partnerství:
(uveďte aspoň měsíc a rok)
Poznámka:
Platbu ve výši Kč:
Uhradím z účtu č.:
(platíte-li složenkou, pak to v této kolonce napište místo čísla účtu)
Den odeslání platby:
© 2002 - 2024 Eva Fialová