Duchovní stránky
Evy Fialové

Objednávka rozboru/horoskopu
Přihláška na kurz/seminář

PŘIHLÁŠKA NA KURZ/SEMINÁŘ

Jméno a příjmení, titul:
Datum narození:
Adresa bydliště (PSČ):
E-mail:
Mobil (telefon):

Závazně se přihlašuji na kurz/seminář:

Kurz, na který se hlásíte:
Datum konání kurzu:
(je-li pevně stanovený termín)

Chcete-li kurz absolvovat na dálku, napište to do poznámky.
(v poznámce uveďte i jakékoliv další informace a důležitá sdělení)
Platbu ve výši Kč:
Uhradím z účtu č.:
(platíte-li složenkou, pak to v této kolonce napište místo čísla účtu)
Den odeslání platby:
Poznámka:
© 2002 - 2024 Eva Fialová