Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim I
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Full Spectrum Healing (FSH)

Full Spectrum Healing - (úplné spektrum léčení) - vyvinul dánský reiki Mistr a meditační učitel Ole Gabrielsen. Je to plnohodnotná léčivá metoda, kterou je mo?no pou?ívat alternativně k Usuiho reiki. Nejste zde odkázáni na obtí?né naučení se symbolů, ale mů?ete se hned a plně věnovat léčení. 

Nemocným přitom nedáváte svoji vlastní energii, proto?e zde pracujete s podporou andělů. Nejsou tím v?ak míněni ?ádní konkrétní andělé nebo archandělé - ale tímto vlastně zveme v?echny anděly, kteří jsou pro léčení kompetentní.

Full Spectrum Healing při svých léčebných metodách vyu?ívá energii "bílého světla", které v sobě obsahuje nejen základních sedm barev duhy, ale úplně celé barevné spektrum. Je nám tedy k dispozici plná energie andělů.

Naučíte se léčit napřímo i na dálku - i léčení minulosti, tedy léčení problémů, které člověk u? mnoho let nosí v sobě.

Full Spectrum Healing má celkem tři stupně. Třetí stupeň je Mistr/Učitel. Zasvěcuje se na dálku. Ka?dé z těchto zasvěcení trvá 60 - 90 minut. K zasvěcení obdr?íte i elektronický manuál (ve formátu PDF) a certifikát.

Předpoklad:

Zájemce o získání mistrovského certifikátu FSH musí být Mistr/učitel v jakékoliv jiné linii reiki.

 

© 2002 - 2023 Eva Fialová