Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim I
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Dračí reiki (Dragon reiki)


Draci jsou nejmocnější síly v éterické říši. Existují draci: ohně, země, vzduchu a vody.

V dávných dobách byli draci našimi prů- vodci a rádci. Pomáhali nám v magii, v léčení, ale i v dalších užitečných věcech.

Když jsme však my lidé dospěli (přesně řečeno: klesli) na určitou úroveň, začali jsme jim škodit a nebo jsme jejich rady a vědomosti otočili proti nim. To se dra- kům nelíbilo, a proto se stáhli do jiné (vyšší) dimenze, kde jsou pro náš zrak neviditelní. Je však možné je přivolat, ale raději až po dosažení určitých znalostí a zkušeností.

Draci a jejich symbolika tvoří živelnou sílu, nezkrotitelnou energii. Znamenají moc a ochranu, někdy způsobují neštěstí, ale zároveň i léčí. Jsou to především léčitelé. Draci užívají mocné síly, které dřímají také v nás. Čím častěji je budeme ná- sledovat, tím víc se v nás probudí vnitřní síla, naše osobní moc. V Dračím reiki se snažíme s touto silou zase znovu spojit. Toužíme se vrátit zpátky k naší duchovnosti, vnímat věci, které se skrývají za clonou.

Dračí reiki je linie, která bude přitahovat osoby, jež se cítí být spojeny s dávnými dobami a s draky, se světy možná mýtů a pohádek, kteří ale vědí, že tyto energie jsou skutečné. Dříve lidé draky zabíjeli, protože je považovali za symbol ďábla. Křesťanští rytíři byli vedeni k systematickému vybíjení dračí populace a k likvidaci dračích líhní či zabíjení mladých nezkušených draků.

My ovšem energii draků nechceme přemoci a zničit, ale naopak ji chceme využít, uložit v sobě aspoň kousíček této silné energie, která dokáže ovládat všechny elementy. Jak s touto energií budeme žít a cvičit ji, tak v nás také poroste tato dračí síla.

V tomto kurzu se blíže seznámíte s dračí říší, s energií draků a s jejich posláním v dnešní době. Naučíte se pracovat s dračí energií a se symboly Dračího reiki.

Kdy energie Dračího reiki pomáhá?

 • když chceme něco změnit nebo transformovat
 • pro vyrovnání elementů v těle, na duši i na duchu
 • pro harmonizaci a léčení čaker
 • na zesílení či aktivaci spojení mezi tělem a Duchem
 • na sjednocení dvou různých sil jednoty

Mocná ochrana, dokonalost, nadřazený zrak, nejvyšší štěstí a nejvyšší moc i síla je daná tomu, kdo je zrozen pod silou draka.

Silová linie země, Leylines (Lejlajns), je nazývaná dračí stopou. Energetické body těla jsou nazývané dračí body. Přibývající a ubývající bod měsíce v horoskopu je dračí síla. Ona prozrazuje, odkud člověk pochází, jakou silou je vybaven a kam půjde. Dračí reiki je jedna z cest, která vám v tomto procesu může pomoci, abyste dosáhli tohoto cíle.

 

I. stupeň Dračího reiki - (uživatelský stupeň)

 • Seznámení s dračí říší, s různými druhy a energií draků a s jejich posláním v dnešní době.
 • Práce s dračí energií a se symboly. Předání 9 symbolů.
 • Návod, jak s draky pracovat, jak jim sloužit a k čemu využívat jejich energii.
 • Vyrovnání čaker a celého energetického systému člověka.
 • Vyrovnání elementů v těle, na duši i na duchu.
 • Čištění bloků v našem těle s pomocí dračí energie.
 • Vytvoření dračího hlasu.
 • Meditace (Dračí cesta, Setkání s osobním drakem, Let na drakovi atd).
            Předpoklad zasvěcení do I. stupně: tento stupeň může absolvovat kdokoliv, podmínky tedy nejsou
            žádné (ale ideální jsou aspoň dva stupně Usuiho reiki nebo Karuny)
    
            Cena I. stupně (na dálku) ...... 2.200,-- Kč
 
 
II. stupeň Dračího reiki - (mistrovský stupeň)
 • Spojení s draky Ohně, Země, Vody, Vzduchu a Zlatého draka. 
 • Předání symbolů všech těchto draků a práce s těmito symboly.
 • Výuka zasvěcovacích technik.
            Předpoklad zasvěcení do II. stupně:  Mistr/Učitel Reiki nebo jakéhokoliv jiného systému
 
            Cena II. stupně (na dálku): ..... 1.500,-- Kč

 

Máte-li zájem o zasvěcení do Dračího reiki, vyplňte mi, prosím, PŘIHLÁŠKU.

A nebo mi napište na mail: ethereal@seznam.cz
 

 

 

 

 

 

 

 


 

© 2002 - 2023 Eva Fialová